Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: BHXH tỉnh Đồng Tháp khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấp Vò: BHXH tỉnh Đồng Tháp khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2020

Chiều ngày 11/11, bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với huyện Lấp Vò về tình hình thực hiện các chỉ tiêu  BHXH tự nguyện, bắt buộc  và BHYT, tiếp và làm việc với đoàn có bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc BHXH huyện Lấp Vò, báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo của cơ quan BHXH huyện trong năm 2020 tình hình phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình , BHXH tự nguyện trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, số tiền nợ BHXH bắt buộc phải thu theo kế hoạch còn cao là 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, tại buổi khảo sát các xã, thị trấn và ngành đã thảo luận và để xuất các ý kiến còn khó khăn trong quá trình vận động các đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi làm việc  bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp, đã ghi nhận những kiến nghị và  cũng yêu cầu cơ quan BHXH huyện trong những tháng cuối năm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh, thực hiện giao dịch điện tử trong hệ thống Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đáo hạn để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, các ngành và xã, thị trấn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân thấy được lợi ích và cùng tham gia; đối với ngành Giáo dục cần quan tâm vận động tham gia BHYT học sinh; cần xây dựng mô hình thích hợp liên quan đến công tác bảo hiểm; ngành Bảo hiểm tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ngoài ra, huyện cũng kiến nghị đến BHXH tỉnh cần tăng cường biên chế cho BHXH huyện để đảm bảo trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

Đăng Khoa