Xuất bản thông tin

null Hội nghị Cán bộ, Công chức và người lao động Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò năm 2024

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Cán bộ, Công chức và người lao động Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò năm 2024

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường UBND huyện Lấp Vò, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2024.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Đến dự Hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện và ông Trương Hiếu Thành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện.

Năm 2023, tập thể Cán bộ, công chức, đoàn viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Huyện uỷ, Chương trình, Kế hoạch đã đề ra và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu các nhiệm vụ được phân công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo tổng kết cơ quan, công đoàn, tổng kết phong trào thi đua, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 đồng thời góp ý, đề xuất, sửa đổi, bổ sung vào các quy chế của cơ quan: quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Quan cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động

Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò năm 2024 đã bầu Ban Thanh tra nhân dân và trúng cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025, gồm ông Nguyễn Văn Ngon, bà Đàm Út Thiêm, ông Huỳnh Minh Trị.

Ông Huỳnh Trung Tính, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng và bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025

Kết thúc Hội nghị, ông Huỳnh Trung Tính ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện đã đạt được trong năm 2023; yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng cần tích cực, chủ động, linh hoạt sáng tạo trong công việc, đoàn kết tốt để tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình năm 2024 nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện đề ra; Cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng, xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 đã đề ra./.

Mai Hoa