Xuất bản thông tin

null Đại hội thành viên Quỹ tín dụng Long Hưng A nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội thành viên Quỹ tín dụng Long Hưng A nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 30/5, Quỹ tín dụng nhân dân Long Hưng A tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có ông Vương Trí Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Đồng tháp; lãnh đạo xã LHA và 140 đại biểu thành viên về dự

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Long Hưng A có sự chuyển biến tích cực, giữ vững ổn định, an toàn hiệu quả; hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của hệ thống Quỹ TDND, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nâng cao đời sống của người dân. Quỹ tín dụng đã phát triển được 1.703 thành viên, tổng nguồn vốn đạt 79,632 triệu đồng, huy động vốn  đạt 71,859 triệu đồng, dư nợ cho vay 68,000 triệu đồng, lợi nhuận đạt hơn 1,067 triệu đồng; Nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng năm 2020, trong đó tập trung một số chỉ tiêu cụ thể như: Quản trị điều hành QTD đúng tôn chỉ, mục đích và phù hợp với tình hình kinh tế địa phương; tiếp tục giữ vững mục tiêu năm 2020 đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu đến năm 2030, nợ xấu dưới 2%/ tổng dư nợ, tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng nguồn vốn dưới 90%, tỷ lệ huy động tiền gửi/vốn chủ sở hữu không quá 20 lần, tỷ trọng tiền gửi trong thành viên đạt tối thiểu 65%/tổng nguồn vốn huy động, cho vay đối với thành viên đạt tối thiểu 95%/ tổng dư nợ cho vay.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Ngọc Ẩn- giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Phan Thị Cẩm Loan làm tổ trưởng tổ kiểm soát.

Nhân dịp này, Quỹ tín dụng tặng thưởng cho 30 thành viên và 4 cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho hoạt động kinh doanh của Quỹ trong năm 2019./.

Trường Giang