Xuất bản thông tin

null Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất.

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất.

Để triển khai kịp thời chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lấp Vò đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản số 27/CV-BĐD ngày 16/7/2021, chỉ đạo các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền cho người sử dụng lao động nắm chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn của Nghị quyết 68/NQ-CP trên sóng truyền thanh huyện, xã hoặc các phương tiện thông tin đại chúng đến các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Một số quy định cho vay vốn như sau:

1. Điều kiện, đối tượng vay vốn:

1.1. Đối với khách hàng vay trả lương ngừng việc cho người lao động

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm ngừng việc, người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

1.2. Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động vay trả lương cho người lao động để phục hồi sản xuất

a) Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

b) Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh.

c) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

d) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

1.3. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

c) Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh.

2. Mục đích vay vốn:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

3. Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân.

3.1. Vay vốn để trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

3.2. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

3.3. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5,6,7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước. 

4. Lãi suất cho vay 

4.1. Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

4.2. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Bảo đảm tiền vay

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay

6. Hồ sơ vay vốn

- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu.

- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài); Giấy ủy quyền (nếu có).

- Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh).

- Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động; có trách nhiệm hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 38 Quyết định này.

(Vinh Quang- NHCSXH)