Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá tình hình cho vay trong quý I/2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá tình hình cho vay trong quý I/2020

Vừa qua, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có buổi họp đánh giá tình hình cho vay vốn trong quý I/2020. Chủ trì Hội nghị do bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Thay mặt Ban đại diện báo cáo tình hình hoạt động trong quý I/2020 và triển khai các văn bản mới

Theo đánh giá của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Trong quý I/2020, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hộ nghèo khi vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội, với lãi suất ưu đãi và vay bằng tính chấp, qua đó giúp cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Số hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay từ đầu năm đến nay là 35 hộ, với số tiền là 943 triệu đồng; số lao động nhàn rổi ở địa phương được vay vốn tạo việc làm là 85 lao động; số học sinh sinh viên được vay từ đầu năm đến nay để trang trải học phí tại trường là 33 sinh viên, với số tiến là trên 1 tỷ đồng; giải quyết cho vay 27 lao động đi xuất khẩu lao động, với số tiền trên 2 tỷ đồng; giúp cho 414 hộ được tiếp cận với vốn vay Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở địa phương và bảo vệ môi trường. Tuy hiên tại hội nghị các đại biểu cũng nêu lên một số khó khăn như: dư nợ cho vay các chương trình tín dụng giảm trên 1 tỷ đồng so với đầu năm, nợ quá hạn tăng có 17 tổ trên 2%... Ngoài ra, tại hội nghị cũng đã triển khai văn bản số 1878 của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội và công văn số 143 của Văn phòng UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi bổ sung cho vay Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và công văn 1349 của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội, triển khai các giải pháp hỗ trở, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch covid -19.

Phát biểu tại hội nghị bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, yêu cầu: các Hội đoàn thể huyện tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, xử lý các trường hợp món vay 3 tháng không hoạt động. Ngoài ra, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn và củng cố các tổ hoạt động không hiệu quả ./.

Đăng Khoa