Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấp Vò: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2022

Chiều ngày 16/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện quý II, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội cùng với các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội.

Trong 06 tháng đầu năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn cho vay là trên 375.816 triệu đồng, tăng gần 60.313 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm với số tiền 108.965 triệu đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh số thu nợ đạt 56.846 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 374.155 triệu đồng, tăng 52.023 triệu đồng so với đầu năm. Chất lượng tín dụng cơ bản được giữ vững và đảm bảo. Nợ quá hạn 946 triệu đồng, giảm 32 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,25%. Có 07/13 đơn vị giảm nợ quá hạn so với đầu năm.

Phát biểu kết luận, bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng chí Phó chủ tịch yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức chỉ đạo, tập trung thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi; Tập trung giải ngân hoàn thành nguồn vốn do Ban đại diện NHCSXH tỉnh giao, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương. Đặc biệt đôn đốc nhắc nhở đối với các hộ đăng ký nhu cầu xây dựng nhà theo Nghị định 100; Chỉ đạo bám sát nợ đến hạn, không để nợ quá hạn phát sinh; quan tâm chỉ đạo, bố trí cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực, tập trung huy động vốn nhàn rỗi gửi vào NHCSXH huyện./.

Trường Giang