Xuất bản thông tin

null Xã Long Hưng A triển khai Kế hoạch tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đợt 3 trên địa bàn xã

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Xã Long Hưng A triển khai Kế hoạch tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đợt 3 trên địa bàn xã

Ngày 16/8, UBND xã Long Hưng A tổ chức Hội hội triển khai Kế hoạch tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đợt 3 năm 2023 trên địa bàn xã.

Hội nghị có ông Nguyễn Văn Trên, Phó Bí thư Đảng ủy xã và ông Phạm Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách về BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện (gọi chung là chính sách BHXH, BHYT) trên địa bàn xã được Đảng bộ, Chính quyền, các ngành ở xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện, nhất là từ đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã; phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện Lấp Vò và các đoàn thể ở xã tổ chức Hội thảo, tuyên truyền với các giải pháp nhằm lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân về chính sách ưu việt của Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân. Từ đó, công tác phát triển người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT đã có những chuyến biến tích cực.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát triển và duy trì người tham gia còn những khó khăn nhất định. Đối với BHXH tự nguyện số người tham gia loại hình này vẫn còn thấp, đa số người tham gia chọn đóng ở mức chuẩn nghèo nông thôn (1.500.000 đồng/tháng) chiếm trên 65% so với tổng số người đang tham gia trên địa bàn xã. Tỷ lệ người tham gia BHYT qua thống kê đến thời điểm hiện tại ước đạt trên 85% tổng số người tham gia BHYT trên tổng số dân.

Đại biểu tham dự phát biểu thảo luận

Nguyên nhân khách quan của những khó khăn trên là việc tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình chưa phát huy mạnh tính hiệu quả qua các đợt tuyên truyền về chính BHXH, BHYT. Nguyên nhân chủ quan là do một bộ phận người dân nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT chưa thật sự đầy đủ, còn số ít người dân không tự kiểm tra khi hết hạn sử dụng BHYT nên chưa kịp thời đăng ký tham gia tiếp ảnh hưởng phần nào đến số lượng người tham gia BHYT, việc rà soát, thống kê số người tham gia BHYT cũng còn gặp phải không ít khó khăn nhất là những người đi làm ăn xa phải liên hệ nhiều lần để ghi nhận thông tin,...

Ông Nguyễn Văn Trên, Phó Bí thư Đảng ủy xã phát biểu lãnh đạo

Để công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đợt 3 năm 2023 trên địa bàn xã đạt hiệu quả, ông Nguyễn Văn Trên, Phó Đảng ủy xã chỉ đạo: Các ngành, đơn vị phối hợp các ấp tập trung thực hiện một cách đồng bộ và quyết tâm. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp tuyên truyền phải sâu rộng, sát với thực tiễn ở địa bàn các ấp, vận động đối tượng là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, các Chi bộ có kế hoạch lãnh đạo và triển khai đến đảng viên và quần chúng cùng tham gia thực hiện. Đồng thời khẳng định Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội nói chung và thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân trong địa bàn xã. Cùng với đó, các ngành, các đơn vị có liên quan và các ấp cần phối hợp vào cuộc một cách chặt chẽ, đồng bộ với sự quyết tâm cao, tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện.

Ông Phạm Công Trường, Phó Chủ tịch UBND xã kết luận Hội nghị

Trước những khó khăn còn tồn tại và mục tiêu hướng tới BHXH, BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đảm bảo phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH một cách bền vững. Kết luận hội nghị, ông Phạm Công Trường Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền về BHYT, BHYT hộ gia đình, phát triển BHXH tự nguyện phải thường xuyên và liên tục. Cùng với việc truyền thông trên hệ thống truyền thanh của xã thì việc phối hợp của các tổ chức hội, đoàn thể ở xã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp theo các nhóm đối tượng là hội viên, đoàn viên và lực lượng lao động tại cơ quan của mỗi đơn vị, ngành và các ấp phải thật sự chú trọng, nhất là các nhóm đối tượng tiềm năng như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; Hội quán, Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng, các tổ liên kết hoa kiềng, hộ tiểu thương,… kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tư vấn, giúp đỡ để người dân không chỉ có hiểu biết đầy đủ hơn về chính sách BHYT, BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng nhằm đảm bảo cho tất cả người dân được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn thay đổi nhận thức, hành động và thói quen, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống. Cùng tập thể nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu trên 95% tỷ lệ người tham gia BHYT và 266 người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối năm 2023 theo Quyết định số 03/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lấp Vò năm 2023.

Ngọc An