Xuất bản thông tin

null Thực hiện công trình Tết Quân dân tại xã Định An

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thực hiện công trình Tết Quân dân tại xã Định An

Nhằm thực hiện thực hiện các công trình phần việc trong mô hình tết quân dân năm 2024, tại xã Định An. Vừa qua, các lực lượng Trung đoàn 320, Vũ trang huyện, sinh viên tình nguyện, dân quân tự vệ và người dân đã ra quân thực hiện các công trình tại địa phương.

Các lực lượng tham gia xây dựng công trình sân dal Trường Mầm non

Theo đó, trong thời gian 3 ngày các lực lượng sẽ tiến hành thực hiện các công trình phần việc như: Gia cố sạt lỡ tuyến đường Xếp Bà Vại bờ phải, chiều dài khoảng 2,2km (1 ngày), Ấp An Lạc; Phát hoang dọn dẹp vệ sinh tuyến đường nối CCN Định An; Xây dựng công trình sân dal Trường Mầm non, chiều dài khoảng 59m, ngang 4m; Thực hiện mô hình Dòng sông không rác; Trồng hoa và làm vệ sinh; Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương; Tổ chức vệ sinh và trồng hoa tuyến đường.

Tham gia thực hiện mô hình dòng sông không rác

Qua hoạt động nhằm gắn kết nghĩa tình quân dân và góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương ./.

 Đăng Khoa