Thủ tục hành chính Lao động – Thương binh và xã hội

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-UBND-HC ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

           I. Thủ tục liên thông cấp huyện – tỉnh

1

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Tải về

2

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Tải về

           II. Thủ tục liên thông cấp xã – huyện – Tỉnh

3

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tải về

 

THỦ TC HÀNCHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP TỈNH-HUYỆN- XÃ

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND-HC 

Quyết định số 1316/QĐ-UBND-HC ngà06/11/2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm Quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

      A. Các lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận Một cửa huyện

      I. Lĩnh vực Bảo Trở Xã Hội

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – TB&XH

Tải về

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐ–TB&XH

Tải về

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – TB&XH

Tải về

4

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Tải về

5

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – TB&XH

Tải về

6

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – TB&XH cấp

Tải về

7

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tải về

8

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tải về

II

Lĩnh Vực Người Có Công

9

Cấp giấy giới thiệt đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về

10

Hỗ trợ tiền thăm viếng mộ liệt sĩ, đi chuyển hài cốt liệt sĩ

Tải về

11

Hỗ trợ tiền cho người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Tải về

III

Lĩnh vực Lao Đông Việc Làm

12

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Tải về

   B    Các lĩnh vực Liên thông xã, huyện, tỉnh

I

Thủ tục liên thông cấp xã – huyện – Tỉnh

Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội

13

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh

Tải về

14

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Tải về

Lĩnh vực Người Có Công

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

Tải về

16

Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công

Tải về

17

Giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh từ trần

Tải về

18

Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Tải về

19

Giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Tải về

20

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

Tải về

21

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Tải về

22

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

23

Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Tải về

24

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tải về

25

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

26

Giải quyết trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tải về

27

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Tải về

28

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Tải về

29

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Tải về

30

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

31

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng

Tải về

II.     Thủ tục liên thông cấp xã – huyện

Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội 

32

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về

33

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Tải về

34

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

35

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

36

Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

Tải về

37

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng)

Tải về

38

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về

39

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng

Tải về

40

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Tải về

41

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất

Tải về

42

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

Tải về

43

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tải về

44

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tải về

Lĩnh vực Người Có Công

45

Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công hoặc thân nhân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Tải về

Lĩnh vực Phòng chống, Chống tệ nạn xã hội

46

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Tải về

III.

Thủ tục liên thông cấp huyện – tỉnh

Lĩnh vực Người Có Công

47

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Tải về