Thông tin liên hệ

Đơn vị chủ quản: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lấp Vò
Trụ sở: Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.845110 - Fax: 02773.846248 - Email: bbthlvo@dongthap.gov.vn

 

Danh mục chính Menu