Xuất bản thông tin

null Quỹ tín dụng nhân dân Long Hưng A: Đại hội thành viên thường niên 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Quỹ tín dụng nhân dân Long Hưng A: Đại hội thành viên thường niên 2021

Sáng ngày 25/02/2022, Quỹ Tín dụng nhân dân Long Hưng A đã tổ chức Đại hội thành viên thường niên 2021. Đến dự có ông Lại Văn Bé Chín, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

Quỹ tín dụng nhân dân Long Hưng A (huyện Lấp Vò) hiện có trên 1.989 thành viên. Đa số thuộc địa bàn các xã: Long Hưng A và Long Hưng B.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, sự đồng tình ủng hộ của thành viên, khách hàng nên hoạt động kinh doanh của đơn vị tiếp tục phát triển. nh đến cuối năm 2021, tổng nguồn vốn đạt gần 97 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 114,13% so với kế hoạch. Quỹ tín dụng không ngừng quan tâm đến nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để thành viên được tiếp cận nguồn vốn vay. Nhờ đó, dư nợ cho vay không ngừng tăng, trong năm qua, tổng dư nợ cho vay đạt trên 73 tỷ đồng, đạt 100,94% chỉ tiêu kế hoạch năm. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích, thành viên tăng thu nhập nên có khả năng trả nợ gốc và lãi khi đến hạn.

Thời gian tới, Quỹ tín dụng nhân Long Hưng A sẽ tập trung tăng trưởng nguồn vốn; chăm sóc và giữ vững quan hệ với thành viên, khách hàng truyền thống, đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng mới, thành viên mới; phát huy công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát đảm bảo quỹ tín dụng hoạt động lành mạnh, an toàn; ….

Tại đại hội thường niên triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiều cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Long Hưng A năm 2021 đã được các cấp khen thưởng./.

Trường Giang