Xuất bản thông tin

null Triển khai mô hình Người Nông dân chuyên nghiệp tại xã Mỹ An Hưng A

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai mô hình Người Nông dân chuyên nghiệp tại xã Mỹ An Hưng A

Chiều ngày 26/02/2021, tại Trung tâm học tập cộng đồng  xã Mỹ An Hưng A, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ An Hưng A tổ chức vận động 70 hộ nông dân chuyên trồng, sản xuất và chế biến sản phẩm từ khoai môn của xã đăng ký tham gia thực hiện thí điểm mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” trên cây khoai môn. Đến dự có Nguyễn Văn Giếng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lấp Vò, cùng lãnh đạo các hội đoàn thể huyện.

Bà con nông dân xã Mỹ An Hưng A tham gia triển khai Mô hình “ Người nông dân chuyên nghiệp”

Khi tham gia vào mô hình các hộ nông dân sẽ được ưu tiên tham gia sinh hoạt và đề đạt ý kiến, kiến nghị về chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với những ngành nghề, lĩnh  vực mà mình đang thực hiện, được tham quan học tập các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả trên lĩnh vực có liên quan do các tổ chức, các ngành triển khai thực hiện, được tiếp cận nguồn vốn thông qua các chương trình, dự án, đề án triển khai tại địa phương, được tiếp cận và cung cấp thông tin có liên quan đến thị trường, các định hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản,… Tại hội nghị bà con nông dân cũng được nghe các ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển nông nghiệp; Phòng kinh tế và Hạ tầng và Hội nông dân, thông tin các vấn đề về sản xuất thông minh, giảm giá thành và tiêu thụ sản phẩm….

Đ/c Nguyễn Văn Giếng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu tại buổi triển khai thực hiện mô hình “ Người nông dân chuyên nghiệp”

Qua thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”, nhằm thúc đẩy chuyển biến tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống, định hướng cho người nông dân liên kết, hợp tác thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng sản phảm, đủ điều kiện tham gia vào thị trường trong và ngoài Tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Huyện./.

Đăng Khoa