Danh sach can bo, cong chuc UBND huyen

Danh sách cán bộ, công chức UBND huyện Lấp Vò

STT

Họ và tên

Chức vụ hoặc chức danh

Số Điện thoại

Mail

 
 

I

LÃNH ĐẠO  UBND HUYỆN

 

 

1

Nguyễn Thị Nhanh

Chủ Tịch  UBND huyện

 0918394489;

  3.509449

nguyenthinhanhhdnd@gmail.com 

 

2

Trương Thị Diệp

Phó Chủ Tịch UBND huyện

 3605616; 0918062457

ttdieplapvo@gmail.com 

 

3

Trần Hoàng Nam

Phó Chủ Tịch UBND huyện

0913839809;

3.605809

thnam.hlvo@dongthap.gov.vn

thnam426@yahoo.com

 

II

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

 

 

4

Đặng Đức Anh

Chánh Văn phòng

0989 987 791;
0915 987 791

anhdangduc.lapvo@gmail.com

 

5

Trần Minh Sang

Phó CVP UBND huyện

  3.605277;

0985144222

tmsang.hlvo@gmail.com 

 

6

Đặng Thanh Tùng

Phó CVP UBND huyện

0918365776

dttung69lapvo@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó CVP UBND huyện

0939184668

nttthuy.hlvo@dongthap.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Phó Ban KT-XH

 0916944306

myhangubkt@gmail.com 

 

9

Nguyễn Văn Sang

Phó Ban pháp chế HĐND Huyện

 

 

10

Đặng Hồng Phượng

Công chức

 0939610693

dhphuongbtd@gmail.com

 

11

Lê Kim Thủy

Công chức

 0909938858

lkthuynhubao.hlvo@gmail.com 

 

12

Nguyễn Đình Khải

Công chức

 0982966697

khaihlvo2014@gmail.com 

 

13

Nguyễn Tuấn Anh

Công chức

 0918340239

anhhaolv2005@gmail.com

 

14

Lê Hoài Nam

Công chức

0939753500

lhnam29@gmail.com

 

15

Nguyễn Kim Đính

Công chức

0949401798

nkdinhlapvo@gmail.com 

 

16

Trịnh Thị Ngọc Nhung

Công chức

0939958917

minhkhoinguyen2010@gmail.com

 

17

Lê Thị Xuân Thi

Công chức

0783336634 

ltxuanthi17@gmail.com 

 

18

Đặng Thị Hồng Lê

Công chức

0916745906

danghongle84@gmail.com 

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Công chức

0349577991

ntndiep.hlvo@dongthap.goc.vn

 

20

Trương Văn Nghĩa

Công chức

0374634604

tvnghia0492@gmail.com

 

III

PHÒNG NỘI VỤ

 

 

21

Văng Thị Phương Hạnh

 Trưởng phòng

0919350227

vtphanh.hlvo@gmail.com 

 

22

Trần Kim Anh

Phó trưởng
phòng

0913817097

trankimanh.hlvo@gmail.com 

 

23

Đoàn Thanh Hiền

Công chức

0939597995

 hientp1978@gmail.com

 

24

Đinh Thị Kim Thoa

Công chức

0819 169 012

dungthoa8687@gmail.com

 

25

Ngô Thị Bích Liễu

Công chức

0766889969

ngothibichlieu.hlvo@gmail.com 

 

26

Huỳnh Minh Trị

Công chức

0704999369

tripnvlapvo@gmail.com 

 

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

27

Nguyễn Thành Nhanh

Trưởng phòng

0913717962

ngthanhnhanh@gmail.com 

ntnhanh.hlvo@dongthap.gov.vn

 

28

Nguyễn Hồng Minh

Phó trưởng phòng

0913848667

nghminhlv@gmail.com 

nhminh.hlvo@dongthap.gov.vn

 

29

Nguyễn Minh Triều

Phó trưởng phòng

0917821925

trieu26031979@gmail.com 

nmtrieu.hlvo@dongthap.gov.vn

 

30

Võ Văn To

Công chức

0334927736

vvto1967@gmail.com 

vvto.hlvo@dongthap.gov.vn

 

31

Dương Thanh Quyên

Công chức

0782535130

duongthanhquyenkt1.5@gmail.com 

dtquyen.hlvo@dongthap.gov.vn

 

32

Lê Nhật Hồng

Công chức

0907454813

lnhong.hlvo1984@gmail.com 

lnhong.hlvodongthap.gov.vn

 

33

Lâm Tuấn Em

Công chức

0399999767

lamtuanem81@gmail.com

ltem.hlvo@dongthap.gov.vn 

 

34

Nguyễn Thị Mạnh Duy

Công chức

0942770433

 

ntmduy.hlvo@dongthap.gov.vn

 

35

Lê Thị Thùy Trang

Công chức

0949499123

mizen2009@gmail.com 

thuytrang.hlvo@dongthap.gov.vn

 

36

Trà Thị Bích Ngọc

Công chức

0849966588

trathibichngoctc3k9@gmail.com 

ttbngoc.hlvo@dongthap.gov.vn

 

37

Huỳnh Minh Trạng

Công chức

hmtrang.hlvo@dongthap.gov.vn

 

38

Nguyễn Khoa Nam

Công chức

Nknam.hlvo@dongthap.gov.vn

 

V

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

 

39

Nguyễn Thanh Nhựt

Trưởng phòng

0919324707

ntnhut28061967@gmail.com

 

40

Nguyễn Nhật Trường

Phó trưởng phòng

0949.476649

nntruonglapvo@gmail.com

 

41

Lâm Kim Huệ

Phó trưởng phòng

0917232778 

lkhuetnmt@gmail.com

 

42

Lê Thành Tài

Công chức

0939660114

lethanhtai1980@gmail.com 

 

43

Lê Văn Sang

Công chức

0947444728

lvsangmt@gmail.com 

 

44

Trần Thị Mỹ Thanh

Công chức

0834044116

thanhbaby07102010@gmail.com 

 

45

Nguyễn Thị Kim Khánh

Công chức

0373.452929

ntkkhanh95@gmail.com

 

VI

PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

46  

Nguyễn Thành Đông

Phó Trưởng

0915728183

donglapvo@gmail.com

 

47

Đoàn Thanh Tuyến

Phó Trưởng phòng

0908691079

doanthanhtuyen16@gmail.com 

 

48

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Công chức

0939.301536

ngocyenguyenthi@gmail.com

 

49

Lê Thị Bích Sơn

Công chức

0994004367

sonbichthile@gmail.com

 

50

Lê Thành Nhân

Công chức

0913938143

nhanlethanh40@gmail.com

 

VII

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

 

51

 

52

Huỳnh Phước Tân

Phó Trưởng Phòng

0949696090

hptan.lv@ dongthap.gov.vn

 

53

Bùi Văn Nên

Công chức

0918750259

bvnen.hlvo@ dongthap.gov.vn

 

54

Lê Văn Hợp

Công chức

0888678808

lvhop.hlvo@ dongthap.gov.vn 

 

55

Nguyễn Thị Kim Oanh

Công chức

0842117339

ntkoanh.hlvo@ dongthap.gov.vn

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

56

Huynh Trung Tính

Trưởng phòng

0919439342

tinhpht@gmail.com 

 

57

Nguyễn Thanh Thu

P. Trưởng phòng

0918626203

thunguyen.lapvo@gmail.com 

 

58

Huỳnh Văn Tám

Công chức

0918545049

kttvantam@gmail.com 

 

59

Lê Ngọc Tiến

Công chức

0386457185

lengoctien.bsdk@gmail.com 

 

60

Trần Hữu Thành

Công chức

0918160617

1972tranhuuthanh.lapvo@gmail.com 

 

61

Nguyễn Ngọc Đáo

Công chức

0834232537

ngocdao82@gmail.com 

 

IX

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

62

Trương Thị Minh Trang

Trưởng Phòng

0947440758

ttmtrang.tm@gmail.com  

 

63

Nguyễn Bạch Linh

PhóTrưởng Phòng

0984539071

nblinh.hlvo@gmail.com 

 

64

Hồ Kim Phượng

Phó CVP UBND huyện

 3.604.888

0986143233

hkphuongsuken.hlvo@gmail.com 

 

65

Nguyễn Văn Kiệt

Công chức

341073850

nguyenvankiet.hlvo@gmail.com

 

66

Trần Thị Thanh Tuyền

Công chức

0973512506

tuyenthuyvl@yahoo.com

 

67

Trần Hoàng Anh

Công chức

0902335972

hoanganhldtbxhlvo@gmail.com 

 

68

Lê Thanh Dương

Công chức

0907977492

thanhduong.ktl@gmail.com

 

X

THANH TRA

 

 

69

Cao Minh Banh

 Chánh Thanh tra

0903716991

caominhbanh@gmail.com 

 

70

Nguyễn Khắc Lãm

Phó Chánh Thanh tra

0918138855

lam15071976@gmail.com 

 

71

Lê Thị Bửu Kim

Thanh tra viên

0936848705

buukim845129@gmail.com 

 

72

Trần Văn Minh

Chuyên viên

0918750270

tranvanminh1967.1@gmail.com

 

XI

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

 

 

73

Đặng Văn Nhịn

Trưởng phòng

0918366097

dvnhin.hlvo@dongthap.gov.vn

 

74

Trần Thị Cẩm

Phó trưởng phòng

0907140548

ttcam.hlvo@dongthap.gov.vn

 

75

Nguyễn Thanh Liêm

Phó trưởng phòng

0918029636

ntliem.hlvo@dongthap.gov.vn

 

76

Phạm Văn Dũng

Công chức

0918.487043

pvdung.hlvo@dongthap.gov.vn

 

77

Đoàn Kim Lợi

Công chức

0907274919

dkloi.hlvo@dongthap.gov.vn

 

78

Bùi Lam Xuân

Công chức

0822.322126

blxuan.hlvo@dongthap.gov.vn

 

79

Đỗ Thị Diễm

Công chức

0939707486

dtdiem.hlvo@dongthap.gov.vn

 

80

Đặng Duy Khanh

Công chức

0983016756

ddkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn

 

81

Trần Thế Sơn

Công chức

0939821359

ttson.hlvo@dongthap.gov.vn

 

82

Nguyễn Trọng Vinh

Công chức

0932621422

ntvinh.hlvo@dongthap.gov.vn

 

83

Trần Thế Nhân

Công chức

0986306985

ttnhan.hlvo@dongthap.gov.vn

 

84

Nguyễn Thị Dạ Ngọc

Công chức

0939.188957

ntdngoc.hlvo@dongthap.gov.vn

 

85

Châu Bá Võ Thành Nghĩa

Công chức

0917696835

cbvtnghia.hlvo@dongthap.gov.vn

 

XII

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

86

Hồ Tấn Vũ

Trưởng phòng

0948507676

hotanvudt@gmail.com 

 

87

Huỳnh Thanh Giang

Phó Trưởng phòng

0918366088

hthanhgiangdt88@gmail.com 

 

88

Trần Văn To

Phó Trưởng phòng

0917428436

toanhnongnghiep@gmail.com 

 

89

Huỳnh Công Điền

Công chức

0383637927

dienkttt@yahoo.com.vn 

 

90

Phạm Thị Kim Hồng

Công chức

0942717084 

ptkhongdt@gmail.com

 

91

Phạm Phúc Hoàng Anh

Công chức

0917287738

pphanh0909@gmail.com

 

92

Lê Văn Thuận

Công chức

0915144202

lvthuandt@gmail.com 

 

93

Phạm Mẫn Siêng

Công chức

0946 224 403

sieng.mansieng@gmail.com

 

94

Nguyễn Thị Huệ

Công chức

0838 966 812

nguyenthihueptnt@gmail.com

 

XIII

PHÒNG Y TẾ

 

 

95

Lê Văn Chí

Trưởng phòng

0918999268

Bacsi_chi@yahoo.com.vn 

 

96

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Công chức

0396636300

camtupytlv@gmail.com