Danh sach can bo, cong chuc UBND huyen

  Danh sách cán bộ, công chức UBND huyện Lấp Vò

STT

Họ và tên

Chức vụ hoặc chức danh

Số Điện thoại

Mail

 
 

I

LÃNH ĐẠO HĐND - UBND HUYỆN

 

 

1

Nguyễn Thị Nhanh

CT UBND huyện

 0918394489

nguyenthinhanhhdnd@gmail.com 

 

2

Trương Thị Diệp

Phó CT UBND huyện

 3605616;  

02773 605616

ttdieplapvo@gmail.com 

 

3

Trần Hoàng Nam

Phó CT UBND huyện

0913839809

thnam426@yahoo.com

 

4

Lê Minh Trung

PCT HĐND huyện

0918828545

lmtrungt@gmail.com 

 

II

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

 

 

5

 

Chánh Văn phòng

   

6

Trần Minh Sang

Phó CVP UBND huyện

  0985144222

tmsang.hlvo@gmail.com 

 

7

Hồ Kim Phượng

Phó CVP UBND huyện

 02773604888

hkphuongsuken.hlvo@gmail.com 

 

8

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Phó Ban KT-XH

 0916944306

myhangubkt@gmail.com 

 

9

Đặng Thanh Tùng

Phó Ban pháp chế

0918365776

dttung69lapvo@gmail.com

 

10

Đặng Hồng Phượng

Công chức

 0939610693

btcdhlvo2017 

 

11

Lê Kim Thủy

Công chức

 0909938858

lkthuynhubao.hlvo@gmail.com 

 

12

Nguyễn Đình Khải

Công chức

 0982966697

khaihlvo2014@gmail.com 

 

13

Lê Thanh Phong

Công chức

 0918929097

thanhphonggt@yahoo.com 

 

14

Nguyễn Huy Sử

Công chức

0906794967

nhuysu.hlvo@gmail.com 

 

15

Châu Bá Niên

Công chức

0939181292

cbnien@gmail.com 

 

16

Nguyễn Kim Đính

Công chức

0949401798

nkdinhlapvo@gmail.com 

 

17

Trịnh Thị Ngọc Nhung

Công chức

0939958917

minhkhoinguyen2010@gmail.com

 

18

Lê Thị Xuân Thi

Công chức

0783336634 

ltxuanthi17@gmail.com 

 

19

Đặng Thị Hồng Lê

Công chức

0916745906

danghongle84@gmail.com 

 

20

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Công chức

0349577991

ntndiep.hlvo@dongthap.goc.vn

 

III

PHÒNG NỘI VỤ

 

 

21

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

0919128266

khoa3605511@yahoo.com.vn 

 

22

Trần Kim Anh

Phó trưởng
phòng

0913817097

trankimanh.hlvo@gmail.com 

 

23

Đoàn Thanh Hiền

Công chức

dthien.hlvo@dongthap.gov.vn

 

 

24

Ngô Thị Bích Liễu

Công chức

0766889969

ngothibichlieu.hlvo@gmail.com 

 

25

Huỳnh Minh Trị

Công chức

0704999369

tripnvlapvo@gmail.com 

 

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

26

Nguyễn Thành Nhanh

Trưởng phòng

0913717962

ngthanhnhanh@gmail.com 

 

27

Nguyễn Hồng Minh

Phó trưởng phòng

0913848667

nghminhlv@gmail.com 

 

28

Nguyễn Minh Triều

Phó trưởng phòng

0917821925

trieu26031979@gmail.com 

 

29

Võ Văn To

Công chức

0334927736

vvto1967@gmail.com 

 

30

Trần Văn Minh

Công chức

0918750270

 tvminh.hlvo@dongthap.gov.vn

 

31

Dương Thanh Quyên

Công chức

0838595949

duongthanhquyenkt1.5@gmail.com 

 

32

Lê Nhật Hồng

Công chức

0907454813

lnhong.hlvo1984@gmail.com 

 

33

Lâm Tuấn Em

Công chức

0399999767

lamtuanem81@gmail.com 

 

34

Phan Minh Thư

Công chức

0987759710

 minhthu.91@gmail.com

 

35

Lê Thị Thùy Trang

Công chức

0949499123

mizen2009@gmail.com 

 

36

Trà Thị Bích Ngọc

Công chức

0399341804

trathibichngoctc3k9@gmail.com 

 

37

Trương Văn Nghĩa

Công chức

0374634604

xdcb.lapvo.dongthap@moet.edu.vn 

 

V

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

 

38

Bùi Hữu Ngạn

Trưởng phòng

0983846630

bhngan.hlvo@gmail.com 

 

39

Nguyễn Nhật Trường

Phó trưởng phòng

0907476140 

nntruonglapvo@gmail.com

 

40

Lâm Kim Huệ

Phó trưởng phòng

0917232778 

lkhuetnmt@gmail.com

 

41

Lê Thành Tài

Công chức

0939660114

lethanhtai1980@gmail.com 

 

42

Lê Văn Sang

Công chức

0947444728

lvsangmt@gmail.com 

 

43

Trần Thị Mỹ Thanh

Công chức

0834044116

thanhbaby07102010@gmail.com 

 

44

Lê Hoài Nam

Công chức

0939753500

lhnam29@gmail.com 

 

45

Nguyễn Thị Kim Khánh

Công chức

0373452929

ntkkhanh95@gmail.com

 

VI

PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

46  

Văng Thị Phương Hạnh

Phó Trưởng phòng

0919350227

vtphanh.hlvo@gmail.com 

 

47

Đoàn Thanh Tuyến

Phó Trưởng phòng

0908691079

Doanthanhtuyen16@gmail.com 

 

48

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Công chức

0913938144

ngocyenguyenthi@gmail.com

 

49

Lê Thị Bích Sơn

Công chức

0994004367

sonbichthile@gmail.com

 

50

Lê Thành Nhân

Công chức

0913938143

nhanlethanh40@gmail.com

 

VII

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

 

51

Bùi Văn Nên

Trưởng phòng

0918750259

buivannen1964@gmail.com 

 

52

Huỳnh Phước Tân

Phó Trưởng phòng

0949696090

hptan.hlvo@gmail.com 

 

53

Lê Văn Hợp

Công chức

0949194648

levanhopchomoi@gmail.com 

 

54

Nguyễn Thị Kim Oanh

Công chức

0914555623

truongminhhieu22042017@gmail.com 

 

55

Võ Thanh Nhàn

Công chức

0916277223

thanhnhan1307.men@gmail.com 

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

56

Huỳnh Trung Tính

Trưởng phòng

0919439342

tinhpht@gmail.com 

 

57

Nguyễn Thanh Thu

P. Trưởng phòng

0918626203

thunguyen.lapvo@gmail.com 

 

58

Huỳnh Văn Tám

Công chức

0918545049

kttvantam@gmail.com 

 

59

Lê Ngọc Tiến

Công chức

0386457185

lengoctien.bsdk@gmail.com 

 

60

Trần Hữu Thành

Công chức

0918160617

1972tranhuuthanh.lapvo@gmail.com 

 

61

Nguyễn Ngọc Đáo

Công chức

0834232537

ngocdao82@gmail.com 

 

IX

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

62

Đặng Đức Anh

Trưởng phòng

0989987791

anhdangduc@yahoo.com 

 

63

Nguyễn Bạch Linh

P. Trưởng phòng

0984539071

nblinh.hlvo@gmail.com 

 

64

Nguyễn Thị Thanh Thủy

P. Trưởng phòng

0939184668

nttthuy.hlvo@gmail.com 

 

65

Nguyễn Văn Kiệt

Công chức

0919543927

nvkiet.hlvo@gmail.com 

 

66

Trần Trọng Hữu

Công chức

0982658300

tthuu.hlvo@gmail.com 

 

67

Trần Thị Thanh Tuyền

Công chức

0973512506

ttttuyen.hlvo@gmail.com 

 

68

Trần Hoàng Anh

Công chức

0902335972

hoanganhldtbxhlvo@gmail.com 

 

X

THANH TRA

 

 

69

Cao Minh Banh

Phó Chánh Thanh tra

0903716991

caominhbanh@gmail.com 

 

70

Nguyễn Khắc Lãm

Phó Chánh Thanh tra

0918138855

lam15071976@gmail.com 

 

71

Lê Thị Bửu Kim

Thanh tra viên

0936848705

Buukim845129@gmail.com 

 

72

Trần Hữu Tài

Công chức

0942845133

tranhuutai727@gmail.com

 

XI

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

 

 

73

Đặng Văn Nhịn

Trưởng phòng

0918366097

dvnhinktht@gmail.com 

 

74

Trần Thị Cẩm

Phó trưởng phòng

0907140548

tranthicamlapvo@gmail.com 

 

75

Phạm Văn Dũng

Phó trưởng phòng

0918487043

dungktht20@gmail.com 

 

75

Nguyễn Thanh Liêm

Phó trưởng phòng

0918029636

ngthanhliem64@gmail.com 

 

77

Đoàn Kim Lợi

Công chức

0907274919

loidoan1964@gmail.com 

 

78

Bùi Lam Xuân

Công chức

0906611144

muaxuandt@gmail.com 

 

79

Đỗ Thị Diễm

Công chức

0939707486

diemktht@gmail.com 

 

80

Đặng Duy Khanh

Công chức

0983016756

duykhanh2010@gmail.com  

 

81

Trần Thế Sơn

Công chức

0939821359

trantheson0939821359 

 

82

Nguyễn Trọng Vinh

Công chức

0932621422

trongvinh621422@gmail.com 

 

83

Trần Thế Nhân

Công chức

0986306985

trannhanvt@gmail.com 

 

84

Nguyễn Thị Dạ Ngọc

Công chức

0944999363

ntdngoc87@gmail.com 

 

85

Châu Bá Võ T. Nghĩa

Công chức

0917696835

thanhnghiaktht@gmail.com 

 

XII

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

86

Hồ Tấn Vũ

Trưởng phòng

0948507676

hotanvudt@gmail.com 

 

87

Huỳnh Thanh Giang

P. Trưởng phòng

0918366088

hthanhgiangdt88@gmail.com 

 

88

Trần Văn To

P. Trưởng phòng

0917428436

toanhnongnghiep@gmail.com 

 

89

Huỳnh Công Điền

Công chức

0383637927

dienkttt@yahoo.com.vn 

 

90

Phạm Mẫn Siêng

Công chức

pmsieng.hlvo@dongthap.gov.vn

 

91

Phạm Thị Kim Hồng

Công chức

0942717084 

kimhongnn@yahoo.com.vn

 

92

Phạm Phúc Hoàng Anh

Công chức

0917287738

pphanh0909@gmail.com

 

93

Lê Văn Thuận

Công chức

0915144202

lvthuandt@gmail.com 

 

XIII

PHÒNG Y TẾ

 

 

94

Lê Văn Chí

Trưởng phòng

0918999268

bacsi-chi@yahoo.com.vn 

 

95

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Công chức

0396636300

camtupytlv@gmail.com 

 

96

Trần Thị Kim Liên

Công chức

0903327966

tranlien1605@gmail.com