Xuất bản thông tin

null Lấp Vò công bố công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấp Vò công bố công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện năm 2020

Vừa qua, Hội đồng kiểm tra Loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đoàn kiểm tra, loại trừ bệnh phong trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 10/13 xã, thị trấn trong huyện theo các nội dung phải có các điều kiện như: Có Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong hoặc Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu hoạt động thường xuyên; có chương trình hành động cụ thể hàng năm về công tác phòng, chống bệnh phong của các cấp xã, huyện. Đồng thời kiểm tra 04 tiêu chí loại trừ bệnh phong theo “Bảng điểm kiểm tra các tiêu chí công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện”, gồm 04 tiêu chí: Tiêu chí 1: Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng. Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong. Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

Bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua kiểm tra các nội dung, tiêu chí để công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện ở huyện Lấp Vò đã đạt đủ các tiêu chí quy định ngày 06/06/2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện. Theo đó, huyện Lấp Vò được công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện năm 2020./.

Trường Giang