Xuất bản thông tin

null Đại hội chi bộ điểm của Đảng ủy các cơ quan khối Đảng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội chi bộ điểm của Đảng ủy các cơ quan khối Đảng

Chiều 14/02/2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Lấp Vò đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đơn vị điểm của khối Đảng huyện Lấp Vò. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Chủng, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan khối Đảng huyện và 14/14 Đại biểu Chi bộ được triệu tập

 

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Lấp Vò phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội và tổ chức thực hiện đạt ¾ chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác cơ yếu, công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ cho hoạt động Thường trực, các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy;... Công tác tài chính được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên của cơ quan và chế độ chính sách của cán bộ được thực hiện theo đúng quy định. Hàng năm, Chi bộ quán triệt cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ quan tâm.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan khối Đảng huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Chủng đã ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và công tác nội chính nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;....

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Thanh Tư - Chánh văn phòng Huyện ủy tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Văn Phòng Huyện ủy Lấp Vò, nhiệm kỳ 2020 – 2022./.

Minh Thư