Mat tran to quoc va cac TCCTXH

STT

Họ và tên

Chức vụ hoặc chức danh

Số Điện thoại

Mail

 
 

I

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

 

1

Nguyễn Văn Giếng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện

  0984146947

ngvangieng@gmail.com 

 

2

Võ Văn Nho

Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện

 0913669188

vannhovo79@gmail.com

 

3

Lê Văn Kế

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Việt Nam Huyện

0918750046

 

4

Lưu Thị Ái Nỉ

Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện

0972543739

 

5

Phạm Thị Hương

Chuyên viên

0918354657

phamhuong258@gmail.com

 

6

Nguyễn Hữu Tâm

Chuyên viên

0949469147

nguyenhuutamlapvo@gmail.com

 

II

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

 

7

Nguyễn Văn Đợi

Chủ tịch HNDVN Huyện

0939219027

nguyenvandoi.bdvhlvo@gmail.com

 

8

Nguyễn Thanh Sang

Phó Chủ tịch HNDVN Huyện

  0833197439

nguyenthanhsanghnd@gmail.com 

 

9

Nguyễn Văn Trên

Phó Chủ tịch HNDVN Huyện

 0368844435

nguyenvantren1968@gmail.com 

 

10

Ngô Nhật Hoàng

Kế toán

0888225099

hoangvphulvo@gmail.com 

 

11

Trần Thị Phượng

Văn thư

0911441897

tthoatra@gmail.com

 

III

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

 

12

Trần Thị Kim Phượng

Chủ tịch

0918988757

ttkphuong.hlvo@gmail.com

 

13

Huỳnh Thị Phượng

Phó Chủ tịch

0939649763

huynhthiphuongmahb@gmail.com 

 

IV

HUYỆN ĐOÀN

 

 

14

Đỗ Hồng Quân

Bí thư Huyện Đoàn

0932998108

hquan201089@gmail.com

 

15

Nguyễn Phúc Minh

Phó Bí thư Huyện Đoàn

0328478949

ngphminh1992@gmail.com

 

16

Bùi Thị Thu Thảo

UV.BCH Huyện đoàn

0762830039

buithithuthaodt@gmail.com

 

17

Huỳnh Tuấn An

UV.BTV Huyện đoàn

0934365844

huynhtuanan.hlvo@gmail.com

 

18

Huỳnh Thị Kim Yên

UV.BTV Huyện đoàn

0979620961

yen9sh@gmail.com

 

V

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

 

19

Đoàn Hồng Sơn

Chủ tịch

0918447913

doanhongson1960@gmail.com

 

20

Phan Văn Kiện

Phó Chủ tịch

0917640009

hccbhuyenlapvo@gmail.com

 

21

Nguyễn Hồng Đậm

Chuyên viên

0901063649

hccbhlapvo@gmail.com