Xuất bản thông tin

null Lấp Vò đẩy mạnh giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấp Vò đẩy mạnh giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Nhằm hỗ trợ vốn kịp thời đến các hộ nghèo phát triển kinh tế. Vừa qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp UBND 6 xã: Long Hưng A, Hội An Đông, Tân Mỹ, Định Yên, Bình Thạnh Trung và Định An đã tồ chức giảm ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn địa phương thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, nhằm cải thiện đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng trên địa bàn Huyện.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng trên địa bàn Huyện.

Theo đó đã giải ngân cho 77 hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo ở 6 xã, mỗi hộ được vay tùy vào nhu cầu từ 12 triệu đến 70 triệu đồng.  Với số tiền giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó các hộ thực hiện 06 dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ.

Đến nay, huyện Lấp Vò đã giải ngân 100% kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và đã cấp phát hỗ trợ đến 100% số hộ tham gia Dự án./.

Trần Thanh Tuyền (Phòng Lao động TB –XH Huyện)