Xuất bản thông tin

null Huyện Lấp Vò tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Huyện Lấp Vò tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính thuộc nhóm ISO UBND Huyện và UBND cấp xã có thực hiện HTQLCL theo TCVN ISO. Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo và thư ký ISO của các đơn vị. Báo cáo viên do ông Võ Hồng Vân, Chi Cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách hướng dẫn việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO từ 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

Quang cảnh hội nghị hội nghị hướng dẫn chuyển đổi  Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn các nội dung như: Tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hệ thống tài liệu ISO theo TCVN ISO 9001:2015; các bước xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2015,… Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua tại đơn vị.

Qua việc hướng dẫn này nhằm giúp cho các đơn vị có thêm kiến thức khi áp dụng trong quá trình chuyển đổi để công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2015 đúng quy định và vận hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt./.

 Bích Liễu