Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Trang chủ Tin hoạt động

Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 15/7/2022, Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, Công chức chuyên môn Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn, Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Thành Đông, Trưởng Phòng Tư pháp.

Theo báo cáo đánh giá của Phòng Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2022 cán bộ, công chức Tư pháp từ huyện đến xã, thị trấn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực Tư pháp; thẩm định các VPQPPL thuộc thẩm quyền HĐND và UBND huyện, tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tư pháp và nội dung cam kết hành động với UNBD Huyện trong năm 2022. Trong đó có những hoạt động nổi bậc như: Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành 20 văn bản chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực tư pháp, góp ý 05 văn bản quy pham pháp luật, 40 văn bản hành chính. Về công tác xử lý vi phạm hành chính, tham mưu UBND huyện ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 269.000.000 đồng. Về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp phối hợp tốt với Phòng Văn hóa và thông tin trong  việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức đưa tin, bài, tư vấn pháp luật qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, tuyên truyền qua loa phóng thanh lưu động của Đội tuyên truyền lưu động Huyện. Trong đó Đài Truyền thanh huyện phát 231 tin bài, Đài Tuyền thanh xã phát 438 lượt chuyên đề về phổ biến GDPL. Lãnh đạo Phòng Tư pháp tham gia 02 chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên Đài Truyền thanh. Về công tác tập huấn, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Phối hợp sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sơ có 204 hòa giải viên tham dự. Hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn phát huy hiệu quả tích cực. Nổi bậc là việc phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tam Nông tổ chức họp mặt giao lưu học tập kinh nghiệm về hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm các tổ Hòa giải trên địa bàn huyện tiếp nhận  95 đơn, đưa ra hoà giải thành 90 đơn (đạt tỉ lệ 94,74). Về công tác hành chính tư pháp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện và các xã, thị trấn duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận 01 cửa và qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm theo yêu cầu của công dân, không để xảy ra trường hợp trễ hạn, quá hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác tư pháp ở địa phương vẫn còn một số hạn chế như: Việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính một số cơ quan đơn vị còn lúng túng khi áp dụng các văn bản QPPL về xử lý VPHC mới ban hành, trong quá trình lập hồ sơ xử phạt vẫn còn sai sót trong việc áp dụng biểu mẫu, ghi chép, cập nhật thông tin trong hồ sơ; một số trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, đất đai xử lý còn chậm do có nhiều tình tiết phức tạp; Công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn một vài trường hợp ghi chép vào sổ hộ tịch chưa đầy đủ, sử dụng tờ khai chưa theo mẫu quy định, một vài đơn vị còn nhầm lẫn giữa cải chính hộ tịch và thay đổi hộ tịch.

Đ/c Nguyễn Thành Đông, Trưởng  Phòng Tư pháp  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phòng Tư pháp Lấp Vò sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về công tác tư pháp năm 2022; Kiểm tra, rà soát tổ chức thực hiện hoàn thành 09 nội dung cam kết với UBND Huyện, xây dựng một số mô hình mới, cách thức mới trong công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó tập trung cải tiến công tác hành chính Tư pháp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân khi có quan hệ liên quan đến công tác Tư pháp; Phát huy hơn nữa vai trò trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác tư pháp, hòa giải ở cơ sở; Hoàn thiện việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đẩy mạnh thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022” và triển khai thực hiện tốt Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

Thành Nhân