Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện mô hình trả kết quả tại nhà lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội (về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật)

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai thực hiện mô hình trả kết quả tại nhà lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội (về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật)

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

UBND Xã Long Hưng B đã tiến hành triển khai mô hình trả kết quả tại nhà lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội (thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật). Để mô hình từng bước đạt hiệu quả cao UBND xã phối hợp với Công chức chuyên môn, Cộng tác viên công tác xã hội, Trưởng các ấp, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

(Bộ  phận tiếp nhận và Trả kết quả xã Long Hưng B)

Cộng tác viên công tác xã hội phối hợp với Trưởng các ấp rà soát, hướng dẫn người dân đăng ký xác định mức độ khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật và những đối tượng không may bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, …

Ngoài ra, Cộng tác viên công tác xã hội còn hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đối với thủ tục này.

(Cán bộ đến nhà người dân trả kết quả xác định mức độ khuyết tật)

Sau khi đưa vào triển khai thực hiện đã phần nào giúp người dân có sự thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời người dân cũng được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Tuyên truyền khích lệ người dân sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Giúp giảm thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân. Nâng cao sự quan tâm gắn kết giữa lãnh đạo UBND xã, công chức, cán bộ đối với người dân.

Qua hơn 2 tháng triển khai mô hình nhận và trả kết quả tại nhà đối với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật thuộc lĩnh vực Lao động thương binh – xã hội kết quả đạt được là 34 hồ sơ. Hầu hết người dân được đánh giá xác định, xác định lại mức độ khuyết tật đều đồng tình cao việc trả kết quả tại nhà. Bên cạnh đó giúp người dân hạn chế chi phí đi lại và thực hiện các loại thủ tục được chính xác và nhanh chóng hơn./.

P.Sang