Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0”

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0”

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã, thị trấn và hạn chế giảm bớt thời gian đi lại chứng thực giấy tờ của cá nhân, tổ chức trên địa bàn Huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò đã triển khai thực hiện Mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và xã, thị trấn khi thực hiện chứng thực bản sao các giấy tờ.

 

Qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện mô hình “chứng thực 4.0” đã mang lại lợi ích hiệu quả như: giảm bớt thời gian, chi phí đi lại của người dân, không cần đi đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để làm hồ sơ (khi đã thực hiện lần đầu dữ liệu đã lưu sẳn trên phần mềm “Hotrothutuc”), nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn Huyện, kết quả đã thực hiện 804 hồ sơ chứng thực theo mô hình này. Tuy nhiên thời gian đầu triển khai hồ sơ phát sinh chưa nhiều, nhưng đây cũng thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, từ đó cũng tạo được niềm tin của người dân vào sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Thời gian tới UBND Huyện tiếp tục tuyên truyền mô hình “Chứng thực 4.0” trên địa bàn Huyện để người dân hiểu, biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “chứng thực 4.0”.

                                                                             Bích Liễu - PNV