Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các mô hình CCHC

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các mô hình CCHC

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND huyện, do ông Lê Phước Hồng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ Huyện. đến dự có ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo các quy trình, quy định; được trang bị thiết bị cần thiết, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc;  cán bộ tiếp nhận có thái độ đúng mực, có nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó các mô hình “ công dân không viết” đã đem lại hiệu quả tiết kiệm được thời, hỗ trợ người dân trong việc kê khai các biểu mẫu theo quy định, đã thực hiện được 3.831 thủ tục, đồng thời triển khai thực hiện mô hình: đội văn minh công sở và chứng thực 4.0, camera giám sát tại Bộ phận một cửa đã từng bước phục vụ cho công dân khi đến làm các thủ tục, tại bộ phận một cửa, chấn chỉnh kịp thời thái độ phục vụ của cán bộ tại Bộ phận một cửa. Tuy nhiên, qua thực hiện còn một số hạn chế như vẫn còn hồ sơ trễ hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống phần mềm; mô hình chứng thực 4.0 vẫn còn nhiều tồn tại, do người dân vẫn còn thói quen photo sẵn hồ sơ đem đến Bộ phận để chứng thực, hệ thống Camera thường xuyên bị hư hỏng, chưa kết nối kịp thời.

Ông Lê Phước Hồng, trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn cũng nêu lên nhiều vấn đề trong  qúa trình  thực hiện các mô hình như: cần phát huy các mô hình đã đạt hiệu quả và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các mô hình đang thực hiện, sớm tham mưu khắc phục hệ thớng Camera giát sát tại Bộ phận một cửa xã thị trấn, nhằm đem đến sự hài lòng cho người dân khi đến thực các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện.

Trước đó, Ban Pháp chế HĐND huyện cũng đã đến giám sát tại các xã Mỹ An Hưng B, Định Yên, Bình Thành, Thị Trấn Lấp Vò và xã Định An ./.

 Đăng khoa