Xuất bản thông tin

null Tiếp đoàn khảo sát Sở Nội vụ về tình hình triển khai các văn bản QPPL mới ban hành và hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ trên lĩnh vực Nội vụ

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiếp đoàn khảo sát Sở Nội vụ về tình hình triển khai các văn bản QPPL mới ban hành và hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ trên lĩnh vực Nội vụ

Vừa qua, Đoàn khảo sát Sở Nội vụ do ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng các lãnh đạo các Phòng thuộc Sở đã có buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện về tình hình triển khai các văn bản quy pháp luật mới ban hành và hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ trên lĩnh vực cải cách hành chính, công vụ. Tiếp đoàn do bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò cùng Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Đoàn đã được nghe Phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác ngành Nội vụ 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 tháng và hướng dẫn, trao đổi, giải đáp về nghiệp vụ mà đơn vị vướng phải trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, đoàn cũng kiến nghị đến Phòng Nội vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, đúng thẩm quyền; rà soát các tiêu chí xã nông thôn mới; nghiên cứu đề xuất cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tập trung xử lý tài liệu tích đống…

Qua khảo sát và góp ý của Sở Nội vụ đã giúp Phòng Nội vụ huyện khắc phục vụ những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân./.

         

                                                                                                Bích Liễu-PNV