Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Lấp Vò

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đoàn công tác Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Lấp Vò

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Trần Minh Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Lấp Vò, tiếp đoàn có bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đoàn đã đến kiểm tra tại UBND xã Bình Thành và Bộ phận một cửa và Trả kết quả huyện Lấp Vò. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá công tác CCHC được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt như: công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức đến thực hiện các TTHC, nổi bật với mô hình “ Công dân không viết”, “ Đội văn minh công sở”, “Chứng thực 4.0” đã tạo sự hài lòng cho người dân đến liên hệ thực hiện các TTHC; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và các xã, thị trấn; Lấp Vò là một trong những địa phương được tỉnh chọn thực hiện Đề án “Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích” (Dịch vụ Bưu chính công ích), bước đầu đã nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính, giúp giảm chi phí nhà nước đầu tư vật chất cho bộ phận một cửa ở địa phương; đến nay huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức đúng thời gian quy định, thực hiện hoàn thành sắp xếp các Hội đặc thù ở cấp huyện;…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số lĩnh vực hạn chế cần được quan tâm khắc phục: hầu hết các đơn vị chưa thực hiện vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; chưa thực hiện chữ ký số 2 lớp trên văn bản đi; một số hồ sơ hộ tịch, chứng thực chưa thực hiện đúng quy trình; một số hồ sơ hành chính chưa ký xác nhận kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ khi tiếp nhận hồ sơ đầu vào và hồ sơ trả kết quả; Đoàn đề xuất huyện trong thực hiện Dịch vụ Bưu chính công ích địa phương cần xây dựng phương án về nhân sự dự phòng gồm nhân viên dự bị ở bưu điện và nhân viên dự bị ở bộ phận một cửa để đảm bảo công việc không bị gián đoạn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ công việc; kiến nghị Phòng Nội vụ huyện quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Ông Trần Minh Lý – Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo hướng: hạn chế do chủ quan, các đơn vị ở địa phương cùng nhau đề ra hướng khắc phục; hạn chế, sai sót khách quan từ các sở, ngành có liên quan thì kịp thời phản ánh cho các đơn vị khắc phục để công tác CCHC ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, TTHC cho người dân./.

Minh Thư