Xuất bản thông tin

null Xã Định Yên quan tâm hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 trên phần mềm VneID

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xã Định Yên quan tâm hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 trên phần mềm VneID

Trong thời gian qua, việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy là xu thế tất yếu trong chuyển đổi số quốc gia, thay thế vào đó là cách thức quản lý mới trên điện tử, sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Tuy nhiên, nhiều loại thủ tục có yêu cầu phải xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, do vậy gây khó khăn cho công dân trong việc cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Nhằm góp phần đẩy mạnh việc triển khai định danh, định danh điện tử trên địa bàn xã góp phần nâng tỷ lệ tài khoản đăng ký dịch vụ công, tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân xã Định Yên tổ chức triển khai hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 trên phần mềm VneID

Lợi ích của việc đăng ký ký tài  khoản định danh điện tử mức 1 có giá trị sử dụng chứng minh các thông tin của công dân như: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, nơi cư trú trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chủ thể danh tính điện tử.

Ngoài ra, tuyên truyền Người dân mang các giấy khờ khác như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, mã số thuế… đến Công an huyện thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 để tích hợp các giấy tờ lên hệ thống.

Hàng tuần, tổ công nghệ số cộng đồng xã đều phân công thành viên tham gia trực hàng ngày tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã để hỗ trợ Người dân cài đặt và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 trên phần mềm VneID .

Để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 phải thực hiện qua 05 bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

Bước 2: Cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID. Nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID.

Bước 3: Thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động.

Bước 4: Gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

Bước 5: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Với việc H trợ người dân đăng ký tài  khoản định danh điện tử mức 1 trên phần mềm VneID giúp công dân có thể đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như: phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng…), và đặc biệt là giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng…). Từ đó muốn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công bằng cách liên kết qua VniED một cách dễ dàng (không cần phải tạo mail phức tạp)./.