Xuất bản thông tin

null Tổ chức tuyên truyền triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức tuyên truyền triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Vừa qua Phòng Văn hoá và Thông tin  phối hợp với UBND xã Mỹ An Hưng A tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và hỗ trợ đăng ký tài khoản trên cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Quốc gia trên địa bàn xã.

Người dân đến tham gia buổi tuyên truyền triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Qua buổi tuyên truyền đã có 30 hộ dân được hỗ trợ đăng ký tài khoản trên cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Quốc gia. Với mục tiêu cải thiện số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, từng bước xây dựng “Chính quyền số” trong người dân.

 Người dân được các bạn đoàn viên Thanh niên tại địa phương hỗ trợ đăng ký tài khoản

Trong thời gian tới, Phòng Văn hoá và Thông tin sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4./.

                                                                                                                   Yến Nhi