Xuất bản thông tin

null Khởi động xe lưu động để xét nghiệm Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Khởi động xe lưu động để xét nghiệm Covid-19

Nhằm đẩy nhanh việc xét nghiệm Covid-19 trong khu dân cư Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Lấp Vò đã linh động sử dụng xe xét nghiệm lưu động để đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tránh tình trạng tập trung đông người.

Xe được thiết kế, với xe tải được hàng thêm khung sắt có mái che, giúp che mưa che nắng đồng thời gắng thêm các pano – áp phích khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống Covid-19  giúp người dân dễ dàng nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho chính bản thân, bảo vệ cộng đồng.

Với thiết kế đơn giản và ưu điểm thuận tiện di chuyển, có thể đưa đến bất kỳ địa điểm nào cùng với đội hình y tế và các tình nguyện viên, đã len lỏi khắp địa bàn lấy mẫu xét nghiệm covid-19 cho hàng 1000 trường hợp mỗi ngày với cách làm này việc lấy mẫu xét nghiệm triệt để hơn, lấy mẫu ngay tại nhà và được xét nghiệm cho kết quả nhanh nhất sớm nhất, tăng cường số mẫu xét nghiệm cho các địa bàn quá tải xét nghiệm…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện mong muốn đợt tổ chức xe lấy mẫu lưu động này sẽ kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng để bảo vệ vùng xanh, cũng như chuyển hóa các vùng có yếu tố dịch tễ góp phần từng bước kéo giảm tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và ổn định cuộc sống của người dân./.

 Trường Giang