Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện thiết lập vùng xanh

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện thiết lập vùng xanh

UBND huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện thiết lập vùng xanh trên địa bàn Huyện. Đến dự có ông Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, phụ trách điều hành Đảng bộ Huyện.

Đến nay “vùng xanh” trên địa bàn do Huyện ra quyết định là  2 vùng và do xã, thị trấn ra quyết định là 71 vùng. Mỗi khu vực “vùng xanh” được xây dựng nội quy, niêm yết tại các khu vực vùng xanh, trong đó quy định đối tượng ra vào khu vực; quyền trách nhiệm của người dân; những đối tượng cấm vào khu vực; quy định quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đa số người dân trong vùng đều đồng ý với chủ trương xây dựng vùng xanh để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh.

Chủ tịch UBND  huyện Nguyễn Thị Nhanh,phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai thiết lập vùng xanh

Phát biểu kết luận Chủ tịch UBND  huyện Nguyễn Thị Nhanh cũng yêu cầu: Các xã, thị trấn trong thực hiện vùng xanh  cần thể hiện rõ chi tiết các nội dung thực hiện; nắm rõ được mục đích và ý nghĩa trong việc thiết lập vùng xanh, ưu tiêm tiêm vacxin cho người dân; để an tâm và đồng thuận cùng nhau giữ vững vùng xanh. Chủ tịch huyện cũng biểu dương xã Long Hưng B thực hiện tốt việc triển khai ngay từ  đầu trong việc thiết lập vùng xanh. Giao cho Công an huyện phối hợp với MTTQVN huyện  kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị  thực hiện vùng xanh./.

Trường Giang