Xuất bản thông tin

null Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lấp Vò tạm dừng hoạt động giao dịch xã trong tháng 7/2021 do dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lấp Vò tạm dừng hoạt động giao dịch xã trong tháng 7/2021 do dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện công văn 339/UBND-THVX ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thắt chặt việc thực hiện cách ly xã hội trong phòng chống dịch đối với một số địa phương

(ảnh minh họa)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Lấp Vò, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lấp Vò, bà Trương Thị Diệp - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện  Lấp Vò, đã yêu cầu tạm dừng tổ chức giao dịch tại các xã, thị trấn trong tháng 7/2021 chuyển sang thực hiện trong tháng 8/2021, trên địa bàn huyện Lấp Vò, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Huyện

- Thông báo đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tạm dừng tổ chức giao dịch tại các xã, thị trấn trong tháng 7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

- Quán triệt các cán bộ, viên chức tại đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kịp thời khai báo y tế khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, thực hiện tốt biện pháp “5K”.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Chỉ đạo Ban giảm nghèo phối hợp các tổ chức Chính trị-xã hội cấp xã nhận ủy thác thông báo đến Tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn tạm dừng giao dịch với NHCSXH Huyện tại điểm giao dịch xã, thị trấn trong tháng 7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo dõi tốt tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn,kịp thời nắm bắt tình hình khách hàng vay vốn tại NHCSXH nhưng do dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tổng hợp theo dõi để có giải pháp xử lý tốt trong thời gian tới.

                                                                                 Phùng Thanh Vinh  Quang