Xuất bản thông tin

null Định An quyết tâm giữ vững và bảo vệ vùng xanh

Chi tiết bài viết Tin tức

Định An quyết tâm giữ vững và bảo vệ vùng xanh

Vừa qua, xã Định An tổ chức ra mắt Tổ nhân dân tự quản số 34, 35 ấp An Ninh “Bảo vệ vùng xanh” với 62 hộ, có 284 nhân khẩu. Đến dự có đồng chí  Hà Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Công an Huyện; đồng chí Lê Văn Kế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận tổ quốc và Ban nhân dân ấp An Ninh.

Hình ảnh ra mắt Tổ nhân dân tự quản Bảo vệ vùng xanh

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lê Văn Kế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động tham mưu cho cấp ủy của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Định An. Đồng thời kêu gọi các thành viên Tổ nhân dân tự quản, Chốt tự quản, người dân ấp An Ninh đồng lòng tham gia tích cực và quyết tâm “Bảo vệ vùng xanh” tại khu vực mình sinh sống. Kiểm tra, giám sát người dân ra, vào chốt, tuyệt đối không cho người lạ vào Chốt Tự quản “Bảo vệ vùng xanh”. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, chỉ ra ngoài đường khi trường hợp thật sự cần thiết. Vận động người dân cam kết thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là 05 nội dung định hướng Tổ Nhân dân tự quản trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, nhằm đảm bảo Tổ nhân dân tự quản ấp An Ninh là vùng xanh, tuyệt đối không có ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng.

Nguyễn Huyền (Truyền thanh xã Định An)