Xuất bản thông tin

null Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lấp Vò tăng cường công tác phòng chống dịch Covid.

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lấp Vò tăng cường công tác phòng chống dịch Covid.

Để thực hiện tốt công văn số  625/STTTT-CNTT ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về  khai báo mã QR tại điểm kiểm dịch và yêu cầu cài đặt, khai báo y tế, quét mã QR qua phần mềm Bluezone.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lấp Vò có trang bị Máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tự động, cùng với áp phích chung tay phòng chống dịch COVID có kèm mã QR của đơn vị đã được đăng ký.

Hình ảnh tại đơn vị

Đề nghị khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng có sử dụng điện thoại thông minh phải khai báo y tế và quét mã QR trên phần mềm Bluezone. Trường hợp khách hàng  không sử dụng điện thoại thông  minh thì khai báo y tế theo mẫu quy định tại đơn vị.

Phùng Thanh Vinh Quang