Xuất bản thông tin

null Lấp Vò đẩy mạnh bao phủ tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò đẩy mạnh bao phủ tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/3/2022, ở huyện nói riêng và tỉnh nói chung cơ bản bao phủ mũi nhắc lại cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, các Trạm y tế trong Huyện  cũng đã khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

Người dân đến tiêm Vắcxin mũi tăng cường và mũi nhắc lại tại Trạm y tế xã Long Hưng B

Huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt, sát sao công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại trên địa bàn; thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi tiêm; xem việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay.

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực, giao các ngành liên quan cùng phối hợp triển khai tiêm vắc xin, quan tâm công tác nhập liệu; tăng cường công tác truyền thông, thông tin rộng rãi trong nhân dân về lợi ích của việc tiêm vắc xin; vận động người dân đến tiêm ngay khi đủ điều kiện, không lựa chọn vắc xin khi tiêm, tăng cường thêm các bàn tiêm chủng, đội tiêm lưu động và tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

Ngoài ra, rà soát danh sách tất cả các đối tượng thuộc diện đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn quản lý; thực hiện cập nhật, thống kê lại số liệu các mũi tiêm trên địa bàn (các trường hợp người dân đi tiêm nơi khác về cư ngụ trên địa bàn, số đã rời khỏi địa bàn đi làm ăn xa,...) v.v..

Như vậy. tính đến ngày 15/03 huyện đã  tiêm ngừa Covid-19  cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên quản lý: 128.363 người; Số rời khỏi địa phương: 17.254 người; sau khi rà soát còn: 111.109 người. Trong đó, đã Tiêm mũi 1: đạt 99.90%; Tiêm mũi 2: đạt 99.80%; Liều bổ sung: đạt 33.69%; Tiêm Mũi 3, tiêm nhắc lại: đạt 45.79%. Trong đó: Số tiêm tại địa phương: 35.639 người;  Số đã tiêm nơi khác: 15.241 người và 7.799 người tới lịch đang triển khai tiêm; 215 người không đồng ý tiêm; 14.794 chưa tới lịch tiêm mũi 3 nhắc lại. và 37.421 người đã tiêm liều bổ sung chưa tới lịch tiêm mũi nhắc lại. Đồng thời cũng đã tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi., với tổng số:18.371 người. Trong đó, tiêm Mũi 1,đạt 99.99%; Mũi 2: đạt 99.52%./.

 Đăng Khoa