Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: Tiếp tục nhận đóng góp vào quỹ phòng chống dịch Covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò: Tiếp tục nhận đóng góp vào quỹ phòng chống dịch Covid 19

Sáng 27/7, tại Cơ quan Khối Vận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nhận được sự đóng góp kinh phí ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện.

Theo đó, đã tiếp nhận từ Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Thành Phố Hà Nội, ủng hộ 20 triệu đồng đồng và Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Đồng Tháp, ủng hộ 10 triệu đồng.

Lãnh đạo  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp trao tiền ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện.

Tại buổi tiếp nhận, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã gửi lời cảm ơn đến Công đoàn viên 2 đơn vị đã đóng góp kinh phí ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện. Đồng thời, kêu gọi đơn vị  tiếp tục chia sẻ đóng góp  và tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay cho các hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tính đến nay, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Huyện với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng./.

  Đăng Khoa