Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND Huyện khảo sát thiết lập vùng xanh ở các địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND Huyện khảo sát thiết lập vùng xanh ở các địa phương

Vừa qua đoàn khảo sát do bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò làm trưởng đoàn, có chuyến khảo sát nhằm, xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, thiết lập “vùng xanh”an toàn.  

Tại buổi khảo sát đoàn đã đến các địa phương; Định Yên, Định An, Long Hưng B, Tân Mỹ và Tân Khánh Trung. Theo đó, các địa phương đã trình bày kế hoạch lên phương án và dự kiến chọn các điểm “ an toàn” để thiết lập “vùng xanh” trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Nhanh, Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát xã Tân Mỹ

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Nhanh, cũng yêu cầu các địa phương được chọn sẽ tổng hợp, báo cáo về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dự kiến xây dựng khu vực “vùng xanh”, siết chặt phòng chống dịch giữa các vùng giáp ranh; Trong kế hoạch phải thể rõ chi tiết từng nội dung thực hiện như: quy chế, nội quy, quy định; việc quản lý người dân trong vùng xanh, phải tạo sự an dân và đồng thuận để bảo vệ vùng xanh hiệu quả./.

Trường Giang