Xuất bản thông tin

null Câu lạc bộ hòa giải xã Mỹ An Hưng B tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023

Chi tiết bài viết Thông tin pháp luật

Câu lạc bộ hòa giải xã Mỹ An Hưng B tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023

Thực hiện Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Hòa giải, vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng, Câu lạc bộ Hòa giải xã Mỹ An Hưng B tổ chức sinh hoạt định kỳ và tổng kết hoạt động năm 2023. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Đoàn Thanh Tuyến – Phó trưởng Phòng Tư pháp Huyện; ông Bùi Hữu Ngạn, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã, Đại diện các ban, ngành, đoàn thể Xã và 38 thành viên của Câu lạc bộ.

Quang cảnh và tài liệu PBPL tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ hòa giải xã Mỹ An Hưng B

Nội dung kỳ sinh hoạt lần này CLB tổ chức triển khai một số văn bản pháp luật theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, đồng thời tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024. Trong năm 2023 Câu lạc bộ Hòa giải xã Mỹ An Hưng B vẫn duy trì tổ chức sinh hoạt đình kỳ theo hàng quý, tại các kỳ sinh hoạt các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp, cách làm hay đồng thời cùng nhau bàn, giải quyết những vụ hòa giải khó khăn, vướng mắc, giúp cho các tổ hòa giải hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn. Tại kỳ sinh hoạt tổng kết lần đã có trên 07 ý kiến phát biểu tham luật, trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc khó khăn trong công tác hòa giải và đề xuất kiến nghị. Theo báo cáo tổng kết hoạt động của CLB, trong 6 tháng đầu năm 2023 các Tổ hòa giải trong xã đã tiếp nhận tổng cộng 36 đơn yêu cầu hòa giải, đưa ra hòa giải thành 35 đơn đạt tỉ lệ 97,2%. Tại kỳ sinh hoạt Đại diện Phòng Tư pháp cũng đã triển khai một số quy định có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Hữu Ngạn, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã đánh giá cao kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Hòa giải và các Tổ hòa giải trên địa bàn xã, đồng thời đề nghị Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã phối hợp Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thường xuyên rà soát, kiện toàn thành viên Câu lạc bộ, duy trì sinh hoạt thường xuyên và có những sáng tạo đổi mới về nội dung sinh hoạt, đề ra những giải pháp hay thực hiện có hiệu quả hơn nữa hoạt động hòa giải ở cơ sở của địa phương./.

Lê Thành Nhân – Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò