Xuất bản thông tin

null HUYỆN LẤP VÒ: Triển khai nhiệm vụ thực hiện các hoạt động khuyến công năm 2020

Chi tiết bài viết Thông tin pháp luật

HUYỆN LẤP VÒ: Triển khai nhiệm vụ thực hiện các hoạt động khuyến công năm 2020

Sáng ngày 06 tháng 3 năm 2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện các hoạt động khuyến công năm 2020

Đến dự hội nghị có bà Võ Thị Kim The – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Đồng Tháp cùng hơn 30 đại biểu là Lãnh đạo các Hội, UBND các xã, thị trấn, các chủ cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện tham dự.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Kế hoạch khuyến công năm 2020; Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Huyện năm 2020; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua hội nghị kịp thời động viên và huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất vào lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp; sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp nông thôn một cách bền vững, lâu dài, nâng cao năng lực cạch tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

                                                                                        Dạ Ngọc