Xuất bản thông tin

null Tổ chức tiếp xúc định kỳ với doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng

Trang chủ Thông báo

Tổ chức tiếp xúc định kỳ với doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận thông tin phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, thông qua hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển ổn định. Nay Phòng Kinh tế và Hạ tầng thông tin nội dung Kế hoạch của Sở Công Thương về tổ chức tiếp xúc định kỳ với các doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng như sau:

1. Phương thức:

a) Tiếp xúc thường xuyên thông qua trang thông tin điện tử của Sở Công Thương

Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có nhu cầu trao đổi thông tin liên quan quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đề nghị phản ánh vào mục Tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo địa chỉ: sct.dongthap.gov.vn.  Sở Công Thương sẽ tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

b). Tiếp xúc Định kỳ hàng tháng:

 Mỗi tháng tiếp xúc một lần cụ thể như sau:

- Thời gian: vào ngày 15 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

- Địa điểm: Không gian kết nối Doanh nghiệp của Sở Công Thương, địa chỉ: Số 21, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Thành phần: Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

c) Tiếp xúc Định kỳ hàng quý:

 Mỗi quý tiếp xúc một lần cụ thể như sau:

TT

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ Tỉnh và các doanh nghiệp trong Hội.

- Tổ công tác Sở Công Thương

Vào lúc 08h, ngày 15 của tháng cuối quý

Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh

Ngày 15, ngày 17, ngày 19  của tháng cuối quý, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

Vào lúc 14h, ngày 15 của tháng cuối quý

Hội Doanh nhân Trẻ Tỉnh

2

- Hội ngành hàng Xoài Đồng Tháp, Hội ngành hàng sen Đồng Tháp và các doanh nghiệp trong Hội.

- Tổ công tác Sở Công Thương

Vào lúc 08h, ngày 17 của tháng cuối quý

Hội ngành hàng Xoài Đồng Tháp

Vào lúc 14h, ngày 17 của tháng cuối quý

Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp

3

- Hội Doanh nghiệp Lúa - Gạo Đất Sen Hồng, Hiệp hội Thuỷ sản Đồng Tháp  và các doanh nghiệp trong Hội.

- Tổ công tác Sở Công Thương

Vào lúc 08h, ngày 19 của tháng cuối quý

Hội Doanh nghiệp Lúa - Gạo Đất Sen Hồng

Vào lúc 14h, ngày 19 của tháng cuối quý

Hiệp hội Thuỷ sản Đồng Tháp  

d) Tiếp xúc tại các buổi Hội nghị, hội thảo và tập huấn của Sở:

Tiếp xúc trực tiếp doanh nghiệp thông qua Hội nghị, hội thảo và tập huấn do Sở Công Thương tổ chức.

2. Nội dung

- Trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

- Tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; ghi nhận, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh, cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

DN-KTHT