Xuất bản thông tin

null Ủy ban Bầu cử huyện Lấp Vò tổ chức họp lần thứ nhất

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban Bầu cử huyện Lấp Vò tổ chức họp lần thứ nhất

Chiều ngày 27/01/2021 Ủy ban Bầu cử huyện Lấp Vò đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

Thông qua các Tờ trình lấy ý kiến các thành viên Ủy ban bầu cử về dự thảo các Quyết định và Kế hoạch của Ủy ban bầu cử Huyện

Tại kỳ họp đã thông qua tờ trình lấy ý kiến các thành viên Ủy ban bầu cử về dự thảo các Quyết định như: phân công thành viên Ủy ban bầu cử Huyện; cử chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ của Ủy ban bầu cử Huyện; thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử Huyện; Tiểu ban cơ sở vật chất; Tiểu ban Tuyên truyền; thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời xem xét cho ý kiến về kế hoạch của Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Qua đó, các thành viên Ủy ban bầu cử huyện cũng thảo luận về việc bố trí nhân sự, số lượng từng ban phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong việc tham gia công bầu cử.

Ông Bùi Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện phát kết luận phiên họp thứ nhất, Ủy ban Bầu cử Huyện

Phát biểu kết luận, ông Bùi Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện cũng yêu cầu: để thực hiện tốt công tác bầu cử, từng thành viên Ủy ban bầu cử phải thực hiện nghiêm và đúng quy trình và luật định; tùy từng chức năng nhiệm, nhiệm vụ  các Tiểu ban bầu cử huyện sớm tiến hành xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và UBND huyện về công tác bầu cử và thường trực cơ quan bầu cử huyện cần sớm hướng dẫn công tác tài chính đến các điểm bầu cử để nắm và thực hiện đúng quy định./.

Đăng Khoa