VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 50 /QĐ-UBND.NĐ 21/02/2024 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phan Văn Miếu, thửa đất tại xã Mỹ An Hưng A
2 51/QĐ-UBND.NĐ 21/02/2024 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Lưu Kinh, thửa đất tại xã Vĩnh Thạnh
3 53/QĐ-UBND.NĐ 21/02/2024 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Nhơn, thửa đất tại xã Vĩnh Thạnh
4 52/QĐ-UBND.NĐ 21/02/2024 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở cho hộ bà Nguyễn Thị Sang, thửa đất tại xã Vĩnh Thạnh
5 67/BC-UBND 21/02/2024 Tiến độ giải quyết đơn của ông Hứa Quang Nam, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò
6 66 /BC-UBND 21/02/2024 Kết quả giải quyết đơn của ông Bùi Văn Thế, ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
7 68/BC-UBND 21/02/2024 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn huyện Lấp Vò
8 63/UBND-VX 21/02/2024 V/v thống nhất tổ chức khám chữa bệnh từ thiện trên địa bàn Huyện
9 44/VPUBND-KTN 21/02/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 18/GPXD 21/02/2024 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
11 48 /VPUBND-LTPP 21/02/2024 V/v triển khai Thông tư số 07/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài chính
12 96/VPUBND-NC 21/02/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND Tỉnh về thực hiện Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
13 49/VPUBND-LTPP 21/02/2024 V/v tiếp tục phối hợp tham gia kiểm tra các cơ sở, cá nhân kinh doanh hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 97/VPUBND-NC 21/02/2024 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024
15 98/VPUBND-NC 21/02/2024 Về việc thực hiện Chương trình Tư vấn pháp luật; Chuyên mục Phổ biến pháp luật, biết để làm đúng; tình huống pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp năm 2024
16 24/UBND-TH 21/02/2024 V/v trình lại dự thảo Công văn của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Huyện theo góp ý của Thường trực Huyện ủy
17 62/VPUBND-TCD 21/02/2024 V/v gia hạn tham mưu giải quyết và trả lời đơn ông Tạ Văn Thiện
18 142/VPUBND-VX 21/02/2024 V/v kiểm tra, hướng dẫn đơn vị xây dựng đề án xã hội hóa khu vực nhà thi đấu thể thao Huyện
19 61/VPUBND-TCD 21/02/2024 V/v gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại của ông Châu Thanh Giàu
20 143/VPUBND-VX 21/02/2024 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh năm 2024