VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 187/UBND-XDCB 20/08/2020 V/v ý kiến vị trí bến thủy nội địa của NMXX Ngọc Tuyền
2 184/UBND-XDCB 20/08/2020 V/v chủ trương lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp – đô thị Tân Mỹ
3 601/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng
4 08/TB-HĐXT 19/08/2020 Lịch tổ chức xét tuyển Vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Lấp Vò, năm 2020
5 68/TB-VPUBND 20/08/2020 Ý kiến kết luận Chủ tịch UBND Huyện Đặng Hữu Tâm tại cuộc họp ngày 18 tháng 8 năm 2020
6 450/VPUBND-VX 19/08/2020 V/v tham mưu góp ý dự thảo Tờ trình, NQ quy định chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan giai đoạn 2021-2025
7 447/VPUBND-VX 18/08/2020 V/v tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 354/VPUBND-XDCB 18/08/2020 góp ý dự thảo Kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 359/VPUBND-XDCB 21/08/2020 V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lấp Vò và quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Thạnh
10 444/VPUBND-VX 18/08/2020 V/v xem xét giải quyết đơn kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoanh
11 445/VPUBND-VX 18/08/2020 V/v triển khai thực hiện cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020
12 604/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Chợ Bàu Hút, hạng mục: Xây dựng kè bến chợ.
13 446/VPUBND-VX 18/08/2020 V/v tham mưu góp ý dự thảo văn bản
14 603/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán công trình Trường Tiểu học Bình Thạnh Trung 1; hạng mục: Thiết bị
15 448/VPUBND-VX 18/08/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ
16 246/VPUBND-TN 18/08/2020 V/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 245/VPUBND-TN 18/08/2020 V/v thực hiện Công văn số 1574/VPUBND-KT ngày 15/7/2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
18 244/VPUBND-TN 18/08/2020 V/v tổng kết thực hiện Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 2864/QĐ-UBND.BTXH 18/08/2020 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Trương Thị Hai, xã Bình Thành
20 2863/QĐ-UBND.BTXH 18/08/2020 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Nguyễn Văn Hân, xã Bình Thành