Xuất bản thông tin

null Thông báo lịch xét tuyển thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Lấp Vò, năm 2020

Trang chủ Thông báo

Thông báo lịch xét tuyển thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Lấp Vò, năm 2020

Thông báo lịch xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Lấp Vò, năm 2020