Xuất bản thông tin

null Giới thiệu về Huyện

GIỚI THIỆU Giới thiệu chung

Giới thiệu về Huyện

 

Lấp Vò là một huyện phía Nam tỉnh Đồng Tháp nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, diện tích tự nhiên 244 km2, phía Đông giáp với thành phố Sa Đéc , Tây giáp huyện Chợ Mới (An Giang), Nam giáp huyện Lai Vung (Đồng Tháp) và quận Thốt Nốt, (thành phố Cần Thơ), Bắc giáp thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp); phía Tây có cầu Vàm Cống, phía Bắc có cầu Cao Lãnh. Huyện Lấp Vò cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 180 km đường bộ, cách Cần Thơ – Vĩnh Long – Châu Đốc (An Giang) – Kiên Giang khoản 60 km. Dân số toàn huyện 182.223 nhân khẩu, đơn vị hành chính được chia làm 12 xã và 1 thị trấn.