Xuất bản thông tin

null Đánh giá về công tác tác thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Lấp Vò.

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đánh giá về công tác tác thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Lấp Vò.

Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2021 phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện buổi trao đổi về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Lấp Vò.

Qua buổi làm việc các đơn vị đã đánh giá lại những kết quả thực hiện được trong công tác cải cách hành chính của huyện so với cùng kỳ năm trước đề ra các giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện đối với  các tiêu chí đã và chưa thực hiện được. Trong đó cần phải đẩy mạnh hơn nữa  trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản, lý điều hành;  khuyến khích các mô hình sáng kiến mới; thực hiện công tác tuyên truyền các mô hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đến người dân, doanh nghiệp  như bưu chính công ích, trực tuyến góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh covid – 19  trong thời điểm hiện nay….  Chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện ./.

Ngọc Điệp