Xuất bản thông tin

null Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lấp Vò họp phiên quý II năm 2021

Trang chủ Tin tức

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lấp Vò họp phiên quý II năm 2021

Ngày 14/4/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên họp thường kỳ quý II đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Đồng chí Trương Thị Diệp, Phó chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Trúc –  Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phùng Thanh Vinh Quang, Giám đốc NHCSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Trong 3 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho BĐD-HĐQT huyện trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được NHCSXH tỉnh giao, kết quả tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện đến ngày 31/3/2021 là 331.288 triệu đồng, tăng 20.900 triệu đồng so với 31/12/2020; doanh số cho vay là 15.726 triệu đồng với 1.328 hộ vay vốn; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng là 303.571 triệu đồng, đạt 91,2% kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm 2021. Nguồn vốn huy động tại địa phương là: 28.815 triệu đồng, tăng 5.178 triệu đồng so đầu năm. trong đó ngân sách huyện chuyển sang là 1.000 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch năm). Nợ quá hạn là 894 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,29% tổng dư nợ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Trần Thanh Trúc, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH huyện, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của BĐD-HĐQT huyện đối với hoạt động tín dụng trên địa bàn. Đồng thời đề nghị trong quý II/2021, BĐD-HĐQT huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã/thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; triển khai cho vay hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền…

Kết luận Hội nghị, Bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo trong thời gian tới, BĐD-HĐQT huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Ban đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, sắp xếp hồ sơ và kiện toàn Tổ TK&VV; thực hiện việc rà soát các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo Quyết định 08/QĐ-TTg của Chính phủ; thực hiện kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch./.