Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: Ủy ban bầu cử họp kiểm tra tiến độ công tác bầu cử

Trang chủ Tin tức

Lấp Vò: Ủy ban bầu cử họp kiểm tra tiến độ công tác bầu cử

Ngày 5/4/2021, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Lấp Vò tổ chức phiên họp để đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, và các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện.

Đến nay công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử Huyện quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra. Ủy ban bầu cử Huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử; Công tác hiệp thương dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thảo luận về số lượng thành viên và nhân sự công tác bầu cử... Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri theo quy định; Triển khai thực hiện lập danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và phiếu bầu cử gửi về UBBC Tỉnh theo quy định; Kiểm tra, hỗ trợ các xã, thị trấn lập hồ sơ công việc; lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri; Triển khai việc trang bị vật tư phục vụ công tác bầu cử cho cấp huyện và xã, thị trấn.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phát biểu kết luận.

Kết luận hội nghị, Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã , thị trấn; Ủy ban bầu cử Huyện cần tiếp tục duy trì trực thường xuyên, nghiêm túc để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn để công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả./.

Trường Giang