Xuất bản thông tin

null Ủy ban Nhân dân huyện sơ kết công tác phát triển kinh tế - xã hội quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021

Trang chủ Tin tức

Ủy ban Nhân dân huyện sơ kết công tác phát triển kinh tế - xã hội quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021

Vừa qua, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển Kinh tế - xã hội  quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Chủ trì Hội nghị do Thường trực UBND huyện.

Đại biểu tham dự tại hội nghị Sơ kết tình hình KTXH 03 tháng đầu năm 2021

Nhìn chung, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Huyện đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp vừa chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp, kết quả thu hoạch lúa và hoa màu đạt được năng suất cao. Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch phát huy thế mạnh các ngành hàng nông nghiệp chủ lực địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng nhãn hiệu nông sản; Tập trung triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 gồm: Bình Thành, Định Yên, Tân Mỹ và Huyện nông thôn mới. Tổng số Hợp tác xã có trên địa bàn Huyện là 17 Hợp tác xã và 02 Quỹ tín dụng nhân dân. Tính đến nay, trên địa bàn Huyện có 06 Hội quán, với tổng số 297 hội viên, bình quân có 49 hội viên/Hội quán. Dự kiến sẽ ra mắt thêm 01 Hội quán tại xã Mỹ An Hưng A. Trên địa bàn Huyện có 332 Công ty, doanh nghiệp, trong đó thành lập mới trong năm 2021 là 10 doanh nghiệp, giải thể 03 doanh nghiệp. Mặc dù, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường nhưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định.

Tổ chức vận động lao động tham gia sàn giao dịch việc làm có 13 lao động tham gia. Đến nay, toàn Huyện có 25 lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài. tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và xã, thị trấn; triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” và mô hình “Đội văn minh công sở”. Tổ chức tốt công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ theo đúng trình tự quy định và đưa 150/150 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình ANTT giữ vững ổn định ....

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận trên các vấn đề về: công tác thực hiện làm căn cước công dân, công tác cải cách hành chính, xuất khẩu lao động..

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện cũng đánh giá cao những nổ lực của các ngành và địa phương trong triển khai thực nhiệm vụ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II/2021, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, kế hoạch chuyên đề của Huyện ủy khoá XII, Chương trình hành động năm 2021 của Huyện uỷ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; Lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn Huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tập trung Lãnh đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Tăng cường quản lý thu, phân bổ, sử dụng ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình mới; trong đó, tập trung phát triển vùng màu ở các xã ven sông Tiền, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tiếp tục triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2021, Huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới, các xã Tân Mỹ, Bình Thành, Định Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với khởi nghiệp để xây dựng và phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương; Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn Huyện; Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và triển khai công tác chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương, đặc biệt là hoàn thành tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang, diễn tập và tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu Tỉnh giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Trường Giang – Đăng Khoa