Xuất bản thông tin

null Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN SÁU, TỈNH UỶ VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Trang chủ Tin tức

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN SÁU, TỈNH UỶ VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 04 khóa XII

Thưa các đồng chí !

Quý I năm 2021, trong điều kiện tiếp tục chịu tác động của dịch Covid-19, các cấp, các ngành trong Huyện đã đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động triển khai thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch; chăm lo Tết cho gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc, khiếu nại của người dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tập trung lãnh đạo cụ thể hoá và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch chuyên đề của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Huyện sát với tình hình thực tế địa phương. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, công tác triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch còn chậm, chưa đồng bộ. Lãnh đạo công tác bầu cử còn lúng túng, một số việc còn chậm. Một số nơi cán bộ làm việc có biểu hiện cầm chừng; có dấu hiệu mất đoàn kết, đơn thưa nặc danh còn nhiều.

Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngoài công việc thường xuyên cần lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo cụ thể hoá, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch chuyên đề của Huyện uỷ khoá XII phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Lãnh đạo khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 được Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ ra đối với các đảng uỷ xã, thị trấn. Phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh các biểu hiện làm việc cầm chừng, đạo đức, tác phong chưa gương mẫu.

2. Lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và đúng theo luật định, thực sự là Ngày hội của toàn dân. Tập trung lãnh đạo sắp xếp nhân sự đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo đúng quy hoạch và phương án nhân sự được phê duyệt.

3. Tiếp tục nghiên cứu cụ thể hoá phương châm “Tự lực - Chăm chỉ - Hợp tác”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Huyện khẩn trương triển khai thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội ở khóm, ấp; nâng cao chất lượng hoạt động “Tổ Nhân dân tự quản”, “Hội quán”. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp trong Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Uỷ ban nhân dân Huyện khẩn trương cụ thể hoá các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của Huyện uỷ về xây dựng huyện Lấp Vò đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới; phát triển đô thị và định hướng lên Thị xã Lấp Vò; phát triển du lịch; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, nhất là Dự án Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ Nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng và Dự án Hạ tầng giao thông đường bộ Nam Sông Tiền; Dự án Vùng màu trọng điểm xã Mỹ An Hưng A. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình, dự án đã triển khai trên địa bàn.

5. Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị và sắp xếp Chợ Lấp Vò theo hướng văn mình, trật tự. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải nêu gương và thực hiện nghiêm túc.

Chuẩn bị và tổ chức trang trọng Lễ công nhận đạt chuẩn đô thị loại V đối với xã Tân Khánh Trung và Mỹ An Hưng B; đạt chuẩn Nông thôn mới đối với các xã Hội An Đông, Mỹ An Hưng A, Long Hưng A và Bình Thạnh Trung. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã công nhận.

Tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa Huyện; công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.

6. Tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập năm 2021; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm tình hình thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Huyện. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Thưa các đồng chí!

Với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ Huyện, Tôi kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển của Huyện nhà. Tương lai Lấp Vò có tươi đẹp, có phát triển mạnh hay không tuỳ thuộc rất nhiều vào sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với nhiều nội dung quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị từ Huyện đến cơ sở phải khẩn trương, tích cực, chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình, Kế hoạch đề ra; cùng nhau đoàn kết, quyết tâm đưa Huyện trở thành Huyện Nông thôn mới, tạo nền tảng quan trọng để phát triển Huyện lên Thị xã Lấp Vò.

       Trân trọng cảm ơn!

TH: Đăng Khoa