Xuất bản thông tin

null Họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện Lấp Vò

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện Lấp Vò

Chiều ngày 03/03/2021, Huyện ủy Lấp Vò tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Cuộc họp đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BTV Huyện ủy phụ trách giám sát công tác bầu cử ở các địa phương; Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm này, UBBC huyện đã ban hành các Quyết định phân công thành viên UBBC huyện; cử chủ tài khoảng, kế toán, thủ quỹ UBBC huyện; đã thành lập các Tiểu ban gồm: Tiểu ban giúp việc, Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tiểu ban Bảo đảm an toàn – an ninh trật tự, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban tuyên truyền; đồng thời đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện và Mặt trận tổ quốc huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, hướng dẫn công tác bầu cử.

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lấp Vò khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và trình Ban thường vụ Huyện ủy xem xét điều chỉnh. UBBC huyện đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC, ngày 23/02/2021 về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, trong đó tổng số đơn vị bầu cử ĐB HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 10 đơn vị với tổng số ĐB HĐND Huyện được bầu là 35. Công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện được chú trọng. Việc thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND cấp xã; nguồn kinh phí triển khai thực hiện công tác bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử;...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ông Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo, UBBC huyện phối hợp với các thành viên phụ trách giám sát công tác bầu cử ở các xã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử ở các xã, thị trấn để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết khó khăn trong công tác chuẩn bị; các Tiểu ban căn cứ các Kế hoạch của BTV Huyện ủy, UBND huyện và UBBC huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định; UBBC huyện hướng dẫn các đơn vị bầu cử thành lập UBBC cấp xã phải đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ./.

Minh Thư