Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: Chính thức cấp thẻ căn cước công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò: Chính thức cấp thẻ căn cước công dân

Sáng 2-3-2021, tại trụ sở Công an huyện Lấp Vò  đã tổ chức cấp thẻ căn cước công dân  theo mẫu mới, có gắn chip điện tử.

Ngày đầu tiên thực hiện, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện và các ban ngành huyện đã

đến làm thủ tục việc thay đổi căn cước công dân có gắn chíp điện tử, theo mẫu mới. 

Chủ tịch HĐND huyện thực hiện làm thủ tục việc thay đổi căn cước công dân

Ông Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy làm thủ tục thay đổi căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Chủ tịch UBND huyện cũng đến làm thủ tục việc thay đổi căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Để đáp ứng nhu cầu làm căn cước công dân mới cho người dân trên địa bàn huyện, Công an huyện sẽ thành lập các tổ lưu động để cấp CCCD . Đồng thời, công dân có nhu cầu đổi lại CCCD hoặc chuyển từ CMND 12 số sang CCCD mẫu mới (gắn chíp điện tử) sẽ thực hiện tại trụ sở  Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cũng theo Công an huyện các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chíp điện tử.

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, theo quy định hiện hành, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn.

Giấy căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ tích hợp được nhiều trường thông tin khác nhau giúp cho người dân khi giao dịch hành chính, giao dịch dân sự sẽ không phải sử dụng nhiều loại giấy tờ khác, phiền hà như trước đây. Khi cấp căn cước công dân thì người dân cần chuẩn bị sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh ./.

Đăng Khoa