Xuất bản thông tin

null Họp mặt HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp mặt HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 29/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lấp Vò tổ chức Họp mặt HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến dự có ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Minh Hùng Đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Lấp Vò, ông Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lấp Vò và các vị đại biểu HĐND huyện.

Nhiệm kỳ (2016 - 2021)  với sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ về phương thức và nội dung hoạt động, HĐND Huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng trong một nhiệm kỳ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Hoạt động giám sát chuyên đề từng bước đi vào hiệu quả; hoạt động chất vấn, giải trình có nhiều cải tiến; hoạt động thẩm tra các Ban HĐND Huyện đi vào nền nếp, nhiều nội dung mang tính phản biện cao; đổi mới và nâng chất các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đã góp phần đưa người đại biểu dân cử đến gần dân hơn, sát cơ sở. Bên cạnh đó, điểm mới của nhiệm kỳ này là tổ chức thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại địa bàn ứng cử, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp và cử tri được tham gia góp ý kiến đối với các chính sách do HĐND Huyện ban hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các buổi tiếp xúc cử tri thông qua việc trình chiếu Video clip giúp cử tri có góc nhìn thực tế, cụ thể hơn đối với hoạt động của HĐND.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng đã trao đổi chia sẽ kinh nghiệm của những đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ qua về các vấn đề như: tiếp xúc cử tri, giải trình ý kiến cử tri, hoạt động chất vấn,…

Dịp này, đã có 02 tập thể và 13 cá nhân được UBND huyện khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện Lấp Vò, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

            Minh Thư