Xuất bản thông tin

null Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Trang chủ Tin tức

Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Chiều ngày 21/01/2021, tại Hội trường Khối vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện Lấp Vò đã tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020, đến dự có ông Hồ Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

Trong năm 2020, Hội nông dân huyện đã lãnh đạo Hội Nông dân cơ sở thực hiện đạt 10/11 chỉ tiêu, tổ chức thành công Hội nghị bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Hoàn thành việc sắp xếp 67/67 chi Hội sang chi Hội nghề nghiệp; phát triển mới 900 hội viên, xóa tên 54 hội viên, nâng tổng hội viên hiện có 11.072 hội viên, sinh hoạt ở 360 tổ, 67 chi và 13 cơ sở Hội. Xây dựng Quỹ hội được gần 320 triệu đồng, việc quản lý, thu chi hội phí và quỹ hội thực hiện tốt. Công tác cấp phát thẻ hội cho 10.157, đạt tỉ lệ 92,32% trên tổng số hội viên. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị  mở 01 lớp nghiệp vụ công tác Hội cho 67 cán bộ Hội cơ sở; mở 13 lớp kỹ năng công tác Hội cho 416 cán bộ chi, tổ Hội và cử 7/7 cán bộ Hội cơ sở tham dự lớp tập huấn công tác Hội tại Tỉnh. Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện Đề án, Kế hoạch Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tham gia phát triển kinh tế tập thể; toàn huyện có 17 hợp tác xã, có 4.147 thành viên, 38 tổ hợp tác, có 607 thành viên; 16 tổ liên kết, có 438 thành viên và 06 hội quán có trên 350 thành viên.

Trong giữa nhiệm kỳ qua, công tác Hỗ trợ vốn cho nông dân được quan tâm thực hiện, từ các nguồn vốn ủy thác Trung ương Hội và Tỉnh hội uỷ thác số tiền 2,4 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 54 hộ vay; Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm đã giải ngân số tiền 271 triệu cho 6 hộ chăn nuôi bò vỗ béo ở xã Bình Thạnh Trung. Vốn uỷ thác của Ngân Hàng Chính sách Xã hộ đã hỗ trợ cho 4.122 hộ vay với số dự nợ 85 tỷ 600 triệu đồng, vốn vay theo Nghị định số 55 của Chính phủ với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT có 107 hộ vay, dư nợ 07 tỷ 400 triệu đồng. Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới trong đó đã vận động nông dân hiến gần 4.000m2 đất, đóng góp gần 9.000 ngày công, cất và sửa chữa 68 cây cầu, làm 136km đường giao thông góp phần thực hiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, ước trị giá trên 20 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức nhân rộng mô hình Chi Hội Nông dân “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”, mô hình thu gom rác thải bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo vê môi trường;…

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề: liên kết tiêu thụ; thành lập các hội quán; chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất sạch; tận dụng phụ phẩm vùng màu để góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân; thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; đề án chuyển đổi ngành nghề theo sở thích; phối hợp tổ chức các lớp nghề cho hội viên nông dân.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo: trong thời gian tới Ban chấp hành Hội Nông dân huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành; phát huy vai trò của Hội Nông dân trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên; quan tâm sâu sát hoạt động sinh hoạt của các chi tổ hội đạt hiệu quả; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân như mô hình tư vấn hỗ trợ nông dân, quỹ hỗ trợ nông dân….

Dịp này, 5 cá nhân vinh dự được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”, nhiều  tập thể và cá nhân được Hội nông dân tỉnh, huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân./.

Minh Thư